Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_bucarest

Cittadinanza

 

Cittadinanza

CETĂŢENIA

Modalităţile de dobândire, redobândire si de pierdere a cetăţeniei italiene sunt reglementate de Legea nr. 91 din 5 decembrie 1992, de modificările ulterioare şi de regulile de aplicare. Această lege stabileşte reglementarile în materie şi înlocuieşte integral legislaţia precedentă. Principala noutate introdusă de Legea nr. 91/1992 este dreptul cetăţeanului italian de a fi posesor a mai multor cetăţenii.


Procedura acordarii cetăţeniei prin căsătorie
Soţul străin al cetăţeanului italian cu reşedinţa în Romania, pentru a i se acorda cetăţenia italiană prin căsătorie trebuie să prezinte la Cancelaria Consulară din Bucureşti următoarele documente:

1. Cerere de acordare a cetăţeniei adresată Ministerului de Interne italian care se completează pe formularul ”A” pus la dispoziţie de Ambasadă (pdf) (doc).
2. Certificat de naştere legalizat cu Apostila eliberată de Prefectura română competentă si o copie autentificată la Notar. Copia autentificată va trebui la rândul său apostilată la Camera Notarilor competentă teritorial.
3. Adeverinţă cu privire la schimbările de domiciliu pe teritoriul Romaniei sau în străinătate, eliberată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei cu Apostila Prefecturii competente teritorial.
4. Declaraţie pe proprie răspundere conform art. 46 şi 47 din D.P.R. 445/2000, care certifică componenţa nucleului familial.
5. Cazier judiciar, cu Apostila Prefecturii, eliberat de Sectia de Poliţie legată de locul de naştere, reşedintă sau domiciliu şi cazier judiciar din toate ţările unde aţi avut reşedinţa, legalizate de de Reprezentanţa italiană locală.
6. Declaraţie pe proprie răspundere conform art. 46 şi 47 din D.P.R. 445/2000, de certificare a casătoriei cu un cetăţean italian.
7. Declaraţie pe proprie răspundere conform art. 46 şi 47 din D.P.R. 445/2000, care certifică cetăţenia italiană a soţului/soţiei.
8. Copia paşaportului în curs de valabilitate.
9. Confirmarea efectuării transferului bancar a sumei de 200 Euro în contul curent al Poştei italiene adresat către Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza. Codice iban: IT54D0760103200000000809020. Codice swift: BPPIITRRXXX. Causale: istanza cittadinanza. Suma di Euro 200,00 poate fi plătită tramite circuito Eurogiro sul conto corrente postale n. 809020, intestato a Ministero dell’Interno D.L.C.I. – Cittadinanza, codice bic/swift: PIBPITRA. Causale del versamento: Istanza cittadinanza.
10. În cazul în care soţia are numele de familie diferit faţă de cel de la naştere: Declaraţie de la Primăria locului de naştere din care să reiasă toate schimbările numelui de familie, apostilată la Prefectura competentă teritorial.

Documentele indicate la punctele 1), 3), si 5) trebuie traduse în limba italiană de un traducător autorizat. Semnătura traducătorului urmează a fi legalizată de un Notar iar semnătura acestuia apostilată la Camera Notarilor competentă teritorial.

95