Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_bucarest

150MaterialeStorico

 

150MaterialeStorico

MATERIAL ISTORIC

Articolo Observator Cultural


2) Ministrul de Externe al Munteniei, I. I. Philippesco, îi scrie Consulului italian la Bucureşti, Annibale Strambio

La jumătatea secolului al XIX-lea, Principatele Moldova şi Muntenia, nucleul iniţial al actualului Stat român, se găseau, cel puţin din punct de vedere formal, sub dominaţie otomană. Tratatul de la Paris din 1856 a permis celor două principate să se unifice sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi să-şi întărească autonomia faţă de Constantinopol. În timpul negocierilor de la Paris, Regatul Sardiniei trecuse de partea cauzei naţionale a românilor. Această susţinere a fost răsplătită prompt după câţiva ani: domnitorul Cuza, încă înainte de a-i fi prezentată cererea de recunoaştere oficială, i-a scris o scrisoare personală lui Vittorio Emanuele, prin care transmitea Italiei urările sale de bine şi amintea de datoria sa de recunoştinţă. La 8 aprilie 1861 a fost comunicată recunoaşterea oficială. Mai jos, reproducem nota Ministerului Afacerilor Externe al Munteniei din 8 aprilie, extrasă din fondul “Scrierile Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Italiei 1860-1887”, b. 805, f. “Agenţia Consulară Generală din Bucureşti”. La aceeaşi dată Ministerul din Moldova a transmis un document analog.

(click aici pentru a descărca documentul în format pdf)

Il Ministro degli Esteri della Valacchia, I. I. Philippesco, scrive al Console italiano a Bucarest, Annibale Strambio

Ministrul de Externe al Munteniei, I. I. Philippesco, îi scrie Consulului italian la Bucureşti, Annibale Strambio

Bucarest, 27mars/31 avril 1861

Monsieur l’Agent,
J’ai reçu le Note , N. 371, à la date du 19 [31 mars 1861] par laquelle vous m’avez faites l’honneur de me notifier la sanction et la promulgation de la loi en vertu de laquelle Sa Majesté le Roi Victor – Emmanuel prend pour lui et ses successeur le titre de Roi d’Italie.
Comme vous l’avez très justement pressenti, Monsieur l’Agent, le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime est heureux d’un événement qui couronne à si bon droit une série d’effort glorieux de la part d’une nation avec laquelle la Roumanie se trouve de plus en plus fière d’avoir une communauté d’origine et une réciprocité de sympathies.
Le nouveau titre décerné à Sa Majesté le Roi Victor-Emmanuel est une récompense digne du souverain qui, fort de l’amour et de la confiance de l’Italie, a mis toute sa gloire à réaliser, a force de sagesse et de fermeté, la grande pensée italienne, et créé ainsi pour les peuples et pour les princes le plus beau modèle à suivre dans l’histoire pour le triomphe d’un cause identique.
En m’estimant heureux d’être appelé à vous adresser, Monsieur l’Agent, l’expression de ces sentiments auxquels pour ma part, je m’associe pleinement, je saisis cette occasion de vous réitérer l’assurance des ma considération très distinguée.

J. J. Philippesco

Traducere:

Bucureşti, 27 martie, 8 aprilie 1861

Stimate Domnule Agent,
Am primit nota n. 371 din 19/31 martie 1861, prin care mi-aţi făcut onoarea de a-mi aduce la cunoştinţă promulgarea legii în virtutea căreia Maiestatea Sa, Regele Vittorio Emanuele ia pentru sine şi pentru succesorii săi titlul de Rege al Italiei.
Aşa cum corect aţi anticipat, stimate Domnule Agent, Guvernul Alteţei Sale Serenissime se bucură de un eveniment care încununează, pe bună dreptate, seria de eforturi gloriose ale unei naţiuni cu care România este tot mai mândră să împărtăşească originea comună şi simpatia reciprocă.
Noul titlu recunoscut Maiestăţii Sale Vittorio Emanuele este o recompensă demnă de un suveran care, puternic datorită iubirii şi încrederii Italiei, şi-a pus întreaga glorie în realizarea, prin înţelepciune şi perseverenţă, a idealului italian şi a creat astfel, pentru popoare şi domnitori, cel mai frumos model de urmat din istorie pentru triumful unei cauze identice.
Considerându-mă norocos că vă pot adresa, Stimate Domnule Agent, expresia acestor sentimente, la care mă asociez şi personal, folosesc acest prilej pentru a vă reconfirma înalta mea consideraţie.

I. I. Filipescu

În fotografia alăturată felicitările exprimate de consiliul comunal din Bucureşti noului Regat al Italiei:

Auguri Consiglio 


Arhiva MAE
Centrul pentru documentare istorico-diplomatică şi arhive se ocupă de cercetarea şi elaborarea materialului istoric referitor la chestiuni de politică externă; păstrează documentele internaţionale aflate în posesia Ministerului şi fondurile de arhivă de la birourile centrale şi de la cele din străinătate, garantând accesul la acestea; asigură funcţionarea bibliotecii şi publicarea colecţiei de volume anuale "Politica externă a Italiei: texte şi documente".
Centrul are patru secţiuni: I Afaceri generale şi relaţii externe, II Arhiva istorico-diplomatică, III Bibliotecă şi documentare, IV Iniţiative culturale.
Secţiunea Arhivă istorico-diplomatică se ocupă de conservarea, reordonarea şi inventarierei documentaţiei istorico-diplomatice produse de Birourile centrale ale Ministerului sau de Reprezentanţele din străinătate şi asigură consultarea acestora. Păstrează originalele documentelor internaţionale.
Secţiunea Bibliotecă şi documentare se ocupă de administrarea patrimoniului istoric şi curent de cărţi şi reviste. Oferă servicii publicului. Se ocupă de publicarea volumului “Politica externă a Italiei: texte şi documente”, despre activitatea administraţiei.

(sursa http://www.esteri.it/MAE/IT/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Approfondimenti/2011/02/20110223_UnitaItalia3.htm)

Pentru toate celelalte documente oficiale despre recunoaşterea Italiei ca nou Stat Naţional click aici.

134