Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR

 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR

Apărarea şi promovarea drepturilor femeilor şi lupta împotriva tuturor formelor de discriminare şi de violenţă sunt temele prioritare ale Italiei şi pe plan internaţional. Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, Ministerul italian al Afacerilor Externe reafirmă implicarea sa fermă în aceste demersuri.

Acţiunea Italiei este inspirată din convingerea că promovarea noţiunii de empowerment ale femeilor şi ale fetelor şi lupta împotriva violenţei, în general, sunt strâns legate. Violenţa inhibă capacitatea femeilor de a se bucura de drepturile lor şi reprezintă, prin urmare, un obstacol puternic în calea afirmării lor şi în procesul de empowerment. În acelaşi timp, promovarea ideii de empowerment feminin, bazată pe recunoaşterea subiectivităţii politice, economice şi sociale ale femeilor, ajută în combaterea fenomenelor de violenţă.

Italia este implicată în mod activ în aceste acţiuni, atât pe planul negocierilor diplomatice cât şi în cooperarea pentru dezvoltare. Suntem primii în campaniile internaţionale pentru eradicarea mutilării genitale feminine (MGF) şi a căsătoriilor precoce şi forţate, promovând şi participând activ la negocierile din cadrul Adunării Generale şi Consiliului Drepturilor Omului ale ONU şi finanţând proiectele de cooperare pentru dezvoltare pentru a pune capât acestor practici. În plus, Italia susţine iniţiativele internaţionale pentru prevenirea violenţei sexuale în situaţii de conflict şi de urgenţă, dintre care amintim proiectul “Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies”. Implicată de multă vreme şi în promovarea unei politici de toleranţă zero împotriva abuzurilor şi exploatării sexuale exercitate de personalul militar şi civil din cadrul misiunilor de pace ale ONU, în luna septembrie a.c. ţara noastră a aderat la “Circle of Leadership” promovat de Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, pentru a combate aceste fenomene şi în aceeaşi ordine de idei, a semnat un Voluntary Compact, prin care se obligă din punct de vedere politic să adopte măsuri menite să prevină şi să combată aceste fenomene. Am contribuit, de asemenea, la finanţarea Fondului Fiduciar ONU pentru susţinerea victimelor exploatării şi abuzurilor sexuale din partea personalului Naţiunilor Unite.

Am oferit protecţie femeilor şi copiilor în situaţii de conflict, iar promovarea rolului femeii în procesele de mediere şi de prevenire a conflictelor a fost printre proiectele prioritare ale Italiei în timpul mandatului de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în 2017. Mai concret, am introdus în documentele adoptate de către Consiliu, inclusiv în mandatele misiunilor de menţinere a păcii, dispoziţii specifice care să contribuie la implementarea Agendei Femei, Pace și Securitate, la protecţia civililor în situaţii de conflict şi la prevenirea şi combaterea fenomenelor de abuz şi de violenţă împotriva femeilor din partea personalului militar şi civil al ONU. Am lansat, de asemenea, la data de 26 octombrie a.c., Reţeaua mediatorilor femei în zona mediteraneană (Mediterranean Women Mediators Network, MWMN), un program concret şi pe termen mai lung, de susţinere a femeilor care acţionează pentru pace în regiunea Mediteraneană, o zonă în care pacea şi stabilitatea sunt cruciale pentru toată lumea.

Tema de empowerment feminin a fost şi un pilon al Preşedinţiei italiene a G7, în cadrul căreia, la reuniunea din Taormina, a fost adoptat “Roadmap for a gender-responsive economic empowerment” şi a avut loc primul G7 cu Oportunităţi Egale.

În ceea ce priveşte activitatea de cooperare pentru dezvoltare, tema egalităţii de gen şi empowerment feminin continuă să fie o prioritate transversală a tuturor proiectelor de cooperare, în completarea iniţiativelor specifice dedicate femeilor, fetelor şi minorelor, în baza obiectivului nr. 5 de dezvoltare sustenabilă din Agenda 2030 a Naţiunilor Unite şi prin prisma repoziţionării acestui sector ca prioritar în dezbaterea multilaterală pentru dezvoltare. Italia a primit în mod extrem de favorabil iniţiativa împotriva tuturor formelor de violenţă asupra femeilor, lansată de Uniunea Europeană în parteneriat cu Naţiunile Unite (EU-UN Gender Initiative).


Loc:

Bucarest

1053