Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Anunț pentru primirea scrisorilor de intenție

 

Anunț pentru primirea scrisorilor de intenție

ANUNȚ PENTRU PRIMIREA SCRISORILOR DE INTENȚIE PRIVIND PARTICIPAREA LA PROCEDURA NEGOCIATĂ FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A ANUNȚULUI ÎN CONFORMITATE CU ART. 7, ALIN. 2, LIT. C) DIN DECRETUL MINISTERIAL 192/2017 PENTRU ATRIBUIREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE FUNCȚIONALĂ ȘI A INSTALAȚIILOR LA NOUL SEDIU AL AMBASADEI ITALIEI SITUAT ÎN STRADA NICOLAE IORGA N. 28-30, SECTOR 1, BUCUREȘTI.

Ambasada Italiei la București își propune să primească scrisori de intenție din partea operatorilor economici interesați să participe la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului în conformitate cu art. 7, alin. 2, lit. c), DM 192/2017, prin atribuire pe baza criteriului cel mai mic preț, pentru încredințarea lucrărilor de amenajare funcțională și a instalațiilor a spațiilor în noul sediu al Ambasadei Italiei situat în Strada Nicolae Iorga nr. 28-30, sector 1, București.

Prezentul anunț vizează exclusiv primirea scrisorilor de intenție, pentru a facilita participarea și consultarea unui număr cât mai mare de operatori economici potențial interesați, și nu reprezintă în niciun caz un angajament pentru Ambasadă.

Toți operatorii economici care vor depune cererea de participare în lista operatorilor economici vor fi invitați la procedura respectivă conform modului prevăzut în anunțul aferent disponibil pe site-ul instituțional a Ambasadei Italiei la București.

În sensul prezentului anunț, scrisorile de intenție trebuie trimise până la data de 5 august 2022, orele 12.00, la adresa de e-mail amministrazione.bu@esteri.it sau contabilita.bucarest@esteri.it.

PRELUNGIRE A TERMENULUI


1202