Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_bucarest

NewsConsolari2012

 

NewsConsolari2012
BUCUREŞTI, 28/12/2012 - ALEGERI ALE PARLAMENTULUI ITALIAN ÎN 2013: VOT PRIN CORESPONDENŢĂ AL CETĂŢENILOR ITALIENI AFLAŢI TEMPORAR ÎN STRĂINĂTATE DIN MOTIVE DE LUCRU SAU ÎN MISIUNI INTERNAŢIONALE
În temeiul Decretului-lege nr. 223 din 18 decembrie 2012, pot vota prin corespondenţă, după ce au dat declaraţia corespunzătoare, următoarele tipuri de alegători aflaţi temporar în străinătate din motive de lucru sau în misiuni internaţionale:
• aparţinători ai Forţelor armate şi ai Forţelor de poliţie aflaţi temporar în străinătate deoarece sunt implicaţi în desfăşurarea de misiuni internaţionale;
• angajaţi ai administraţiilor de stat, ai regiunilor sau provinciilor autonome, aflaţi temporar în străinătate din motive de lucru, în cazul în care durata prevăzută pentru şederea lor în străinătate, potrivit datelor atestate de administraţia din care fac parte, depăşeşte trei luni şi e mai mică de 12 luni, sau nu sunt oricum obligaţi să se înscrie la AIRE în temeiul Legii nr. 470 din 27 octombrie 1988, precum şi, dacă nu sunt luaţi în evidenţa populaţiei privind cetăţenii italieni rezidenţi în străinătate, rudele acestora cu care locuiesc;
• profesori şi cercetători universitari potrivit decretului Preşedintelui Republicii nr. 382 din 11 iulie 1980, titulari de posturi şi contracte în temeiul art. 1, alin. 12, din Legea nr. 230 din 4 noiembrie 2005 şi al Legii nr. 240 din 30 decembrie 2010, care lucrează în institute universitare şi de cercetare în străinătate pe o perioadă totală de cel puţin 6 luni şi nu mai mult de 12 luni, care, la data emiterii decretului Preşedintelui Republicii de convocare a alegătorilor, se află în străinătate de cel puţin 3 luni, precum şi, dacă nu sunt luaţi în evidenţa populaţiei privind cetăţenii italieni rezidenţi în străinătate, rudele acestora cu care locuiesc.
Aceşti alegători votează pentru circumscripţia Camerei Deputaţilor şi circumscripţia Senatului Republicii în care este inclusă Primăria Roma Capitala.
Procedura de urmat
pentru a participa la vot depinde de categoria din care face parte:
Militarii şi angajaţii publici vor trebui să transmită declaraţia la comandament sau la administraţia din care fac parte până la data de 20 ianuarie 2013 (cu 35 de zile înainte de data votării în Italia). Rudele care convieţuiesc cu angajaţii publici, dacă nu sunt înscrişi la AIRE, vor trebui să prezinte şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la situaţia familială.
Profesorii universitari vor trebui să trimită declaraţia până la data de 20 ianuarie 2013, direct la Ambasada/Consulatul de referinţă, împreună cu declaraţia pe proprie răspundere care să ateste cerinţele de serviciu şi şederea în străinătate prevăzute de legislaţie. Rudele trebuie să prezinte şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la situaţia familială, dacă nu sunt înscrise la AIRE.
Modelul de declaraţie este disponibil clicând aici.
Cetăţenii aflaţi temporar în străinătate din motive de lucru sau în misiune internaţională exprimă votul prin corespondenţă şi în statele cu care Guvernul italian nu a putut încheia acorduri speciale şi în statele cu care are acorduri dar situaţia politică sau socială nu permite exercitarea dreptului de vot. Spre deosebire de prevederile cu privire la persoanele rezidente în aceste state, în niciun caz nu este prevăzută rambursarea costului biletului.
Cetăţenii italieni care se află temporar în străinătate şi nu fac parte din cele trei categorii indicate anterior vor putea vota în exclusivitate deplasându-se în Italia la secţiile pregătite în localitatea unde sunt înscrişi pe listele electorale.
SECŢIA CONSULARĂ ESTE LA DISPOZIŢIE PENTRU ORICE CLARIFICARE ULTERIOARĂ LA NUMERELE REDATE ÎN CONTINUARE:
Str. Arh. Ion Mincu, 12
011358 Sector 1 Bucureşti
Telefon: centrala +40 21 223.2424
Fax +40 21 223.4550
Email consolato.bucarest@esteri.itBUCUREŞTI, 28/12/2012 - ALEGERI ALE PARLAMENTULUI ITALIAN ÎN 2013: VOTUL ÎN STRĂINĂTATE PRIN CORESPONDENŢĂ
Prin Decret al Preşedintelui Republicii nr. 226 din 22 decembrie 2012 au fost stabilite pentru zilele de 24 şi 25 februarie 2013 voturile pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului Republicii.
În Italia voturile se vor desfăşura la secţiile de votare în zilele de duminică 24 februarie (de la orele 8,00 la orele 22,00) şi luni 25 februarie (de la orele 7,00 la orele 15,00).
În străinătate, cetăţenii italiani care au acolo domiciliul stabil şi sunt înscrişi pe listele electorale ale circumscripţiei străine pot participa la alegeri votând prin corespondenţă. Aceştia votează pe listele de candidaţi prezentate de circumscripţia străină respectivă.
Fiecărui alegător rezident în străinătate, care nu a optat să voteze în Italia până la data de 3 ianuarie (pentru informaţii ulterioare asupra opţiunii de vot clichează aici), Secţia Consulară a Ambasadei Italiei la Bucureşti îi va trimite prin poştă, până la data de 6 februarie, un plic conţinând: o foaie informativă care explică cum se va vota, certificatul electoral, fişa electorală (două pentru cei care, împlinind 25 de ani, pot vota şi pentru Senat), un plic alb în plus în care să fie introduse fişele votate, un plic timbrat conţinând adresa Secţiei consulare, listele candidaţilor.
Alegătorul, utilizând plicul timbrat şi urmând atent instrucţiunile din foaia informativă, va trebui să expedieze FĂRĂ ÎNTÂRZIERE fişele electorale, astfel încât acestea să ajungă la Secţia Consulară nu mai târziu de orele 16 (ora locală) ale zilei de 21 februarie.
Votul este personal şi secret. Se interzice să se voteze de mai mult ori şi să se trimită fişele pentru alte persoane. Oricine încalcă dispoziţiile în materie electorală va fi pedepsit potrivit legii.
Alegătorul care la data de 10 februarie nu a primit încă plicul electoral, se va putea adresa Secţiei Consulare pentru a-şi verifica poziţia electorală şi a cere eventual un duplicat.
SECŢIA CONSULARĂ RĂMÂNE LA DISPOZIŢIE PENTRU ORICE CLARIFICARE ULTERIOARĂ LA NUMERELE INDICATE ÎN CONTINUARE:
Str. Arh. Ion Mincu, 12
011358 Sector 1 Bucureşti
Telefon: centrala +40 21 223.2424
Fax +40 21 223.4550
Email consolato.bucarest@esteri.it
INFORMAŢII DETALIATE SE GĂSESC DE ASEMENEA PE SITE-URILE DE INTERNET www.ambbucarest.esteri.it şi www.esteri.itBUCUREŞTI, 13/12/2012 - Comunicat important pentru încasatorii pensiilor INPS
INPS a comunicat începerea strângerii declaraţiilor pe proprie răspundere că sunt în viaţă a pensionarilor rezidenţi în străinătate pentru anul 2013. Pensionarilor li se va trimite un plic conţinând:
a. formularul de atestare standard, de culoare galbenă (clichează aici pentru formular);
b. scrisoarea explicativă (clichează aici pentru model).
A fost de asemenea conceput un formular de culoare verde pentru cazurile în care pensionarul are dificultăţi de deplasar (clichează aici pentru formular).
Plicurile ar trebui adresate pensionarilor în prima jumătate a lunii decembrie 2012 şi vor trebui transmise la Citibank până la data de 2 aprilie 2013. Pensiile celor care nu vor trimite atestatele de existenţă în viaţă până la data de 2 aprilie vor fi suspendate iar plăţile se vor relua numai în urma dovezii adecvate a existenţei în viaţă din partea pensionarilor.


BUCUREŞTI, 09/11/2012 - Tarif Consular: creşterea cu 10% a taxelor
Legea nr. 134 din 7 august 2012, de transformare a decretului lege nr. 83 din 22.06.2012 a introdus creşterea cu 10% a taxelor consulare indicate în Tabelul taxelor consulare (anexat la decretul lege 71/2011, “Regulamentul birourilor consulare”). Creşterea menţionată a fost aprobată prin decretul interministerial MAE/MF care va fi publicat în Monitorul Oficial luni 12 noiembrie, spre a intra în vigoare a doua zi (marţi 13 noiembrie 2012).
Textul actualizat al Tabelului este disponibil clicând aici.

BUCUREŞTI, 15/10/2012 – Comunicat important cu privire la actele de călătorie pentru copiii minori
Odată cu apropierea sărbătorilor de Crăciun şi a Anului Nou, se atrage din nou atenţia conaţionalilor asupra cerinţei ca toţi cetăţenii italieni, inclusiv minori, care călătoresc în străinătate, să aibă asupra lor paşaportul personal sau cartea de identitate valabil/ă. Într-adevăr, cu începere de la data de 26 iunie 2012, minorii nu mai pot fi înscrişi pe paşaportul părinţilor. Eliberarea paşaportului sau cărţii de identitate trebuie cerută la Secţia Consulară din Bucureşti, care este deschisă pentru public după următorul program: de luni până vineri de la orele 9.00 la orele 13.30.


ROMA, 12/10/2012 - Alegeri administrative din 28 şi 29 octombrie 2012 – Facilităţi de călătorie pentru alegături
Clichează aici pentru a vedea circulara Ministerului de Interne cu privire la alegerile administrative ce vor avea loc duminică 28 octombrie şi luni 29 octombrie 2012 cu al doilea tur de scrutin în zilele de duminică 11 şi luni 12 noiembrie 2012.
Clichează aici pentru a vedea circulara operativă a Căilor Ferate Italiene.
Clichează aici pentru a vedea nota ASCAT.
Clichează aici pentru a vedea nota ANAS.


ROMA, 10/10/2012 - Regiunea Friuli Venezia Giulia: convocarea comitetelor electorale
Vă informăm că Preşedintele Regiunii Autonome Friuli Venezia Giulia, prin decretul 196/Pres. din 01/10/2012, a dispus organizarea în ziua de 02/12/2012 de la orele 8.00 la orele 20.00 a unui referendum consultativ pentru constituirea noii Primării a localităţii Rivignano Teor prin fuzionarea primăriilor localităţilor Rivignano şi Teor.


BUCURESTI, 20/09/2012 Comunicat către Cancelaria consulară referitor la adresele de poştă electronică ale conaţionalilor rezidenţi
Pentru a oferi cetăţenilor rezidenţi servicii mai eficiente şi mai rapide, vă semnalăm posibilitatea de a comunica propria adresă de poştă electronică printr-un mail adresat Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei la Bucureşti la anagrafe.bucarest@esteri.it În acest fel, conaţionalii vor putea primi prin poştă electronică, la adresa comunicată, informaţii cu caracter general referitoare la serviciile consulare şi, în perspectivă, vor putea beneficia de toate serviciile disponibile pe viitor odată cu lansarea platformei SE.CO.LI. (Servizi Consolari On-Line).
Adresele de poştă electronică comunicate de conaţionali vor fi folosite de către Cancelaria consulară exclusiv în scopuri legate de activitatea biroului respectând normele referitoare la utlizarea datelor personale.

BUCUREŞTI, 20/07/2012 – Comunicat important în materie de documente de călătorie pentru copiii minori
Se atrage din nou atenţia asupra comunicatului publicat deja în data de 7 martie, în materie de carte de identitate şi paşapoarte pentru cetăţenii italieni minori: din 26 iunie, minorii care călătoresc, chiar daca sunt înscrişi pe paşapoartele parinţilor, pentru a evita refuzul la frontiere trebuie să aibă fiecare propria carte de identitate sau propriul paşaport. De aceea, toţi cei care încă nu s-au prezentat la birourile Secţiei consulare sunt invitaţi să o facă pentru a solicita eliberarea paşaportului sau a cărţii de identitate pentru copiii lor minori.

BUCURESTI, 01/06/2012 Restituirea paşapoartelor găsite în străinătate şi predate secţiilor consulare italiene
Se face cunoscut faptul că paşapoartele care fac obiectul sustragerii sau pierderii şi sunt descoperite ulterior de autorităţile române vor trebui să fie restituite Secţiei Consulare a Ambasadei Italiei la Bucureşti.
De aceea, persoanele care de curând au suferit un furt/o pierdere în această circumscripţie consulară şi doresc să verifice dacă propriile paşapoarte au fost găsite, sunt invitate să contacteze Secţia Consulară la nr. de telefon 0040212232424 sau la următoarea adresă de e-mail: consolato.bucarest@esteri.it.
Se menţionează că retragerea paşaportului va putea avea loc potrivit următoarelor modalităţi:
- retragere direct de la Secţia Consulară;
- trimitere prin poştă, cu plata cheltuielilor de expediţie de către solicitant.
Se reaminteşte că după trecerea duratei maxime de un an de la data la care autorităţile locale au restituit Secţiei Consulare paşapoartele sustrase sau pierdute, dacă aceste documente nu vor fi solicitate de către proprietarii lor legitimi, se va proceda la distrugerea lor fără efectuarea altor comunicări ulterioare.


BUCURESTI, 03/05/2012 - Comunicat important pentru încasatorii de dobânzi privind pensiile INPS: prelungire până la data de 2 iunie 2012 a termenului de prezentare a certificatului de existenţă în viaţă
INPS şi Citibank au indicat data de 2 aprilie 2012 drept termen de prezentare a certificatului de existenţă în viaţă pentru pensionari. Până astăzi nu toţi pensionarii au încheiat acest proces şi fluxul certificatelor sosite de la Citibank este în continuare foarte mare. Pentru a evita ca pensionarii să fie lipsiţi de pensie, INPS a considerat necesar să ceară băncii Citibank să prelungească termenul pentru completarea verificării, acordând pensionarilor posibilitatea de a trimite certificatele respective până la data de 2 iunie 2012. Prin urmare, suspendarea plăţii pensionarilor pe numele persoanelor care nu vor încheia procesul de certificare a existenţei în viaţă până la termenul respectiv va fi dispusă începând cu luna iulie 2012.
Alte informaţii pot fi obţinute de la Birourile Patronatului din România INAS şi ITAL UIL.


ROMA, 30/03/2012 - Alegerile administrative din luna mai 2012
Regiunea Autonomă Valle D'Aosta
a comunicat că duminică 27 mai 2012 se vor desfăşura alegerile administrative pentru alegerea Primarului, Vice Primarului şi Consilierilor comunali la Primăriile Arnad, Issime şi Valsavarenche. Dacă va fi cazul, al doilea tur de scrutin se va desfăşura duminică 10 iunie 2012.
Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia a comunicat că duminică 6 şi luni 7 mai 2012 se vor desfăşura alegerile administrative pentru alegerea Primarului şi Consilierilor comunali la Primăriile indicate aici. Dacă va fi cazul, al doilea tur de scrutin se va desfăşura duminică 20 şi luni 21 mai 2012.
Clichează aici pentru a citi anunţul referitor la alegerile administrative în Regiunea Sicilia (Decretul Administrativ nr.13 din 06/03/2012), inclusiv Primăria Torrenova (Decretul Administrativ nr.14 din 12/03/2012).
Clichează aici pentru a citi anunţul de revocare a alegerilor pentru Primăriile Caltanissetta şi Ragusa (Decretul Administrativ nr.17 din 19/03/2012).


ROMA, 07/03/2012 - Dispoziţii noi în materie de cărţi de identitate
Dispoziţii recente au introdus următoarele noutăţi în materie de cărţi de identitate:
1) Cartea de identitate valabilă pentru părăsirea teritoriului ţării, eliberată minorilor în vârstă de 14 ani, poate conţine, la cerere, datele generale ale părinţilor sau ale celor care îi înlocuiesc. Aceste menţiuni sunt reproduse pe ultima foaie a cărţii de identitate în momentul eliberării acesteia şi pot fi adăugate şi pe cărţile de identitate eliberate anterior (Decretul-lege nr. 1 din 24 ianuarie 2012).
2) Cărţile de identitate eliberate după data de 10 februarie 2012 vor fi valabile până la data ce corespunde zilei şi lunii de naştere ale titularului, ulterioare termenului de expirare care ar fi fost altminteri prevăzut pentru documentul respectiv (Decretul-lege nr. 5 din 9 februarie 2012).

ROMA, 07/03/2012 - Informaţie importantă pentru cei care călătoresc împreună cu copiii minori
Uniunea Europeeană
a informat că fiecare din minorii care călătoresc, pentru a evita să fie împiedicat la frontieră să iasă, trebuie să aibă asupra sa cartea de identitate sau paşaportul eliberat pe numele său. Până la data de 26 iunie 2012 toţi copiii care călătoresc vor trebui să fie în posesia propriului paşaport.
De aceea, toţi cei care nu au făcut-o încă sunt invitaţi să se prezinte la birourile Secţiei consulare până la data de 26 iunie pentru a solicita eliberarea paşaportului sau cărţii de identitate pentru copiii lor minori.

ROMA, 20/01/2012 - Au intrat in vigoare dispozitiile privind retragerea certificarii in raportul dintre Administratia Publica si administratorii serviciilor publice
La 1 ianuarie 2012 au intrat in vigoare dispozitiile Legii nr.183 din 12.11.2011 care au modificat complexul de norme privind certificatele si declaratiile substitutive. Principalele noutati prevazute de actuala normativa sunt:
1) In raport cu organele Administratiei Publice si cu administratorii serviciilor publice, certificatele sunt inlocuite de declaratii substitutive de certificare, prevazute de art. 46 si 47 din D.P.R 445/2000 sau de un act de notorietate.
2) Pe certificate trebuie sa fie aplicata formularea, in lipsa acesteia existand riscul de anulare, “ Prezentul certificat nu poate fi folosit pentru organele Administratiei Publice sau pentru Administratorii de servicii publice”.
Prin urmare, certificarile eliberate de o Administratie Publica, cu privire la stari, calitati personale sau fapte sunt valabile si pot fi folosite numai in raportul dintre privati in timp ce in relatiile cu Administratia Publica si cu Administratorii de Servicii Publice trebuie sa fie presentate exclusiv declaratiile substitutive de certificari sau acte publice.

193