Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_bucarest

NewsConsolari2013

 

NewsConsolari2013

 

Anunţ de călătorie: Documente de călătorie ale minorilor în străinătate
31/12/2013
-
Conaţionalii care călătoresc cu minori sunt informaţi că din luna decembrie autorităţile române au introdus restricţii speciale la ieşirea din ţară.
În cazul în care unul din cei doi părinţi este român şi călătoreşte cu minori având dublă cetăţenie (de exemplu română şi italiană), pentru autorităţile locale minorii sunt consideraţi români chiar dacă naşterea lor nu este înregistrată în România. În asemenea cazuri, legislaţia prevede că minorii, pentru a ieşi din România însoţiţi de unul din cei doi părinţi, trebuie să aibă consimţământul scris şi al celuilalt părinte (Legea nr. 248 din 20/07/2005 art. 30 alin. 1 lit. b şi d). În caz contrar s-ar putea interzice trecerea frontierei.

Pentru informaţii ulterioare consultaţi site-ul http://www.politiadefrontiera.ro la pagina “Condiţii de călătorie”.
Pentru informaţii generale despre documentele de călătorie consultaţi de asemenea secţiunea specială a site-ului nostru Servizi consolari > Passaporti e Documenti di Viaggio.


ROMA, 23/10/2013 - ALEGEREA PREŞEDINTELUI COMISIEI REGIONALE ŞI ONSILIULUI REGIONAL DIN BASILICATA; TUR EXTRAORDINAR DE SCRUTIN ÎN LOCALITĂŢILE MARINA DI GIOIOSA IONICA (RC) ŞI NARDODIPACE (VV); ALEGERI ALE CONSILIULUI PROVINCIAL ŞI ALE PREŞEDINTELUI PROVINCIEI AUTONOME DIN TRENTO ŞI CONSILIULUI PROVINCIEI AUTONOME DIN BOLZANO; ALEGERI ÎN LOCALITATEA GABY ÎN REGIUNEA AUTONOMĂ VALLE D'AOSTA
Clichează aici pentru a vedea nota nr. 4333 din 25/09/2013 prin care Ministerul de Interne informează asupra organizării alegerilor administrative fixate de instituţiile indicate în titlu şi circulara operativa Trenitalia n.51389 din 02/10/2013 care reglementează facilităţile de călătorie pentru alegătorii italieni rezidenţi în străinătate.


ROMA, 23/10/2013 - Regiunea Friuli: referendum consultativ pentru constituirea noii localităţi Valvasone Arzene San Martino prin reunirea localităţilor Arzene, San Martino al Tagliamento şi Valvasone. Convocarea adunărilor electorale pentru data de 1 decembrie 2013
Clichează aici pentru a vedea nota Regiunii Autonome Friuli Venezia Giulia cu privire la referendumul consultativ care va avea loc duminică 1 decembrie 2013.ROMA, 25/09/2013 -Alegerile de duminică, 27 octombrie 2013 pentru Consiliul şi Preşedinţia Provinciei Trento şi pentru Consiliul Provinciei Bolzano
În baza Decretului nr. 117 din data de 26 iulie 2013 al Preşedintelui Provinciei autonome Trento, pe data de 27 octombrie 2013 au fost convocate comitatele electorale pentru alegerea Preşedintelui Consiliului Provinciei.
În baza Decretului Preşedintelui Provinciei autonome Bolzano din 16 mai 2013, tot pe data de 27 octombrie 2013 a fost stabilită şi ziua alegerilor Consiliului provinciei.
Click aici pentru a vizualiza nota Ministerului Afacerilor Interne.


ROMA, 07/08/2013 - INTRAREA ÎN VIGOARE A REGULAMENTULUI UE Nr. 610/2013
La data de 19 iulie 2013 a intrat în vigoare Reg. UE nr. 610/2013 care modifică Reg. CE nr. 562/2006 (codul frontierelor Schengen).
Printre modificările principale şi imediate aduse codului frontierelor se semnalează prevederile de la art. 1 pct.5 litera a) secţiunea ii) în materie de condiţii de intrare pentru cetăţenii ţărilor terţe.
În baza acestei modificări, începând cu data de 19 iulie 2013, cetăţenii ţărilor terţe care intenţionează să stea pe teritoriul statelor membre (pentru şederi cu o durată mai mică de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile) vor trebui să deţină un document de călătorie având valabilitatea de cel puţin trei luni de la data prevăzută pentru plecarea de pe teritoriul statelor membre şi care să nu fie mai vechi de 10 ani. Aceste modificări nu se aplică cetăţenilor UE şi rudelor acestora, cărora, evident, li se garantează în continuare drepturile la libera circulaţie stabilite de Direttiva CE nr. 38/2004.
Dispoziţia citată priveşte în special cetăţenii străini scutiţi de obligaţia obţinerii vizei, în timp ce nu aduce nicio noutate pentru cetăţenii ţărilor terţe care trebuie să obţină viza pentru a traversa frontierele străine (în temeiul anexei 1 a Reg. CE nr. 539/2001), cele două criterii de valabilitate a documentului de călătorie fiind corespunzătoare prevederilor art. 12 din codul vizelor.ROMA, 01/08/2013 – Creşterea taxelor pentru anumite documente oficiale începând din data de 7 august 2013
Se comunică celor interesaţi de serviciile consulare că Ministerul Economiei şi Finanţelor a transmis recent noile criterii pentru stabilirea preţurilor documentelor oficiale. Prin urmare, începând din data de 7 august a.c. preţul următoarelor documente se va modifica astfel:
- Emergency Travel Documents: de la 1,34 Euro la 1,55 Euro;
- Validarea Certificatelor de Competenţă pentru Străini (IMO STCW 95): de la 1,19 Euro la 1,70 Euro.

ROMA, 02/07/2013 - CREŞTEREA TAXEI DE TIMBRU din 10 iulie 2013
Vă informăm că prin decretul-lege nr. 43 din data de 26 aprilie 2013, transformat prin Legea nr. 71 din data de 24 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 25 iunie 2013, au crescut sumele pentru plata taxei de timbru.
Art. 7 bis, alin. 3 din legea de transformare stabilişte actualizarea măsurilor privind taxa de timbru. În baza prevederilor notei 14) a tarifului consular în vigoare, pentru străinătate aceste creşteri au efect la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
De aceea, începând din data de 10 iulie 2013 taxa de timbru prevăzută la punctul b), încasată de Reprezentanţele diplomatico-consulare în străinătate, va fi de 16,00 euro.
ROMA, 14/05/2013 - Verificare din partea INPS a veniturilor pensionarilor rezidenţi în străinătate cu privire la anul 2012 (RED/EST 2013)
Institutul Naţional pentru Protecţie Socială (INPS) a început expedierea către pensionarii rezidenţi în străinătate a formularului RED/EST (clichează aici) referitor la verificarea veniturilor încasate în anul 2012 (art. 13 din Legea nr. 412 din 31.12.1991).
Se evidenţiază în special punctele următoare:
a) datele de introdus se referă la veniturile încasate în anul 2012 de titular, de soţ sau, în cazul alocaţiilor familiale, şi de membrii familiei;
b) conaţionalii vor trebui să trimită formularul chiar dacă nu au venituri în afara pensiilor italiene;
c) a fost introdusă secţiunea nr. 11 care trebuie completată dacă pensionarul a desfăşurat în anul 2012, desfăşoară sau intenţionează să desfăşoare în anul 2013, activităţi de lucru autonom, profesional sau la o societate;
d) interesaţii pot beneficia de asistenţa instituţiilor legate de Patronat recunoscute de lege. Odată completat, formularul pentru declararea veniturilor şi documentaţia respectivă trebuie prezentate, până la data de 31 iulie 2013, Patronatului, care le trimite pe e-mail la instituţie. Pensionarii o pot face şi personal;
e) dacă formularul nu este trimis sau nu este completat corect, semnat şi completat cu documentaţia cerută, INPS va fi obligat să suspende orice plată.
La formularul respectiv conaţionalii vor trebui să anexeze următoarele documente:
- copia documentului de identitate;
- copia unui document care să ateste cetăţenia;
- certificatul instituţiei străine de protecţie şi asistenţă care acordă pensia.
În cazul altor venituri decât pensiile din străinătate, INPS a precizat că conaţionalii rezidenţi în unele ţări, printre care Regatul Unit al marii Britanii, vor trebui să anexeze copia declaraţiei de venituri prezentată autorităţii fiscale din ţara de reşedinţă.BUCURESTI, 23/04/2013 - Birourile sunt închise pentru public cu ocazia Sărbătorii Eliberării (25/04/2013)
Ambasada Italiei la Bucureşti reaminteşte că cu ocazia Sărbătorii Eliberării din data de 25 aprilie a.c., birourile Ambasadei Italiei şi ale Secţiei Consulare vor fi închise pentru public toată ziua.
Se reaminteşte că în cazuri de extremă urgenţă Ambasada Italiei la Bucureşti pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă: pentru informaţii ulterioare clichează aici.
ROMA, 23/04/2013 - Facilitări de călătorie cu ocazia consultărilor electorale (mai şi iunie 2013)
Clichează aici pentru a vedea nota Căilor Ferate ale statului italian pentru aplicarea şi acordarea de facilitări de călătorie cu ocazia următoarelor consultări electorale:
- turul obişnuit al alegerilor locale în regiuni cu statut ordinar şi în Sardegna de duminică 26 şi luni 27 mai 2013, cu al doilea tur de scrutin duminică 9 şi luni 10 iunie 2013;
- alegerea consiliului regional al Regiunii autonome Valle d'Aosta şi alegerea primarului şi consiliului comunal al Pergine Valsugana (TN) de duminică 26 mai 2013, cu al doilea tur de scrutin duminică 9 iunie 2013;
- alegeri locale în Sicilia în zilele de duminică 9 şi luni 10 iunie 2013.
Clichează aici per pentru a vedea nota prin care Ministerul Infrastructurilor şi Transporturilor cere societăţilor concesionare să dea instrucţiuni pentru aplicarea sau acordarea de facilităţi de călătorie prevăzute în favoarea alegătorilor rezidenţi în străinătate care se vor deplasa în Italia pentru a participa la consultările electorale.
Clichează aici pentru a vedea nota Regiunii Siciliene cu privire la fixarea alagerilor administrative din 9 şi 10 iunie 2013.
Clichează aici pentru a vedea lista Primăriilor implicate în alegeri.ROMA, 26/03/2013 - Crearea ghişeului mobil pentru declaraţia de venit pe anul 2013
Se publică în continuare informaţiile furnizate de INPS referitoare la noile modalităţi de eliberare a declaraţiei de venit printre care este foarte importantă crearea ghişeului mobil pentru cererea declaraţiei de venit pe anul 2013.
Începând din acest an declaraţia de venit va putea fi vizualizată şi imprimată direct de pe site-ul instituţional www.inps.it, urmând calea "Servicii adresate cetăţeanului\Dosar social pentru cetăţean\Formulare", după identificare prin codul PIN.
Se anexează oricum instrucţiile detaliate pentru cererea codului respectiv care permite accesul la serviciile on line ale INPS.
Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pensionarilor rezidenţi în străinătate care nu capacitatea şi resursele necesare pentru a folosi internetul, Institutul de mai sus a prevăzut de asemenea crearea aşa-numitului ghişeu mobil, în baza căruia vor putea cere trimiterea declaraţiei de venit la propriul domiciliu, contactând direct următoarele numere de telefon speciale: 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, active de la orele 8,00 la orele 19,00 (ora italiană) şi furnizând datele personale şi codul fiscal.

INPS - Noi modalităţi de eliberare a declaraţiei de venit

Modalităţi de obţinere a codului PIN al serviciilor onlineROMA, 06/03/2013 - PRELUNGIREA TERMENULUI PENTRU DATA PREZENTĂRII ATESTATULUI DE EXISTENŢĂ ÎN VIAŢĂ A PENSIONARILOR DIN STRĂINĂTATE PENTRU ANUL 2013
În completarea comunicării din data de 17 ianuarie a.c. (clichează aici), vă informăm că INPS a prelungit termenul de prezentare a certificatului de de existenţă în viaţă a pensionarilor rezidenţi în străinătate pentru anul 2013 pentru ziua de 3 iunie 2013.
Dacă numărul de atestate primite dovedeşte că nu toţi pensionarii interesaţi sunt în stare să îndeplinească obligaţia de atestare până la noul termen, INPS va evalua posibilitatea de a localiza plata ratelor din lunile iulie şi august 2013 la ghişeurile Western Union. În aceste cazuri, ridicarea personală de către pensionari la constitui dovada existenţei în viaţă.

198