Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Assistenza

 

Assistenza

Asistenţă acordată cetăţenilor italieni în străinătate
Secţia consulară din Bucureşti poate efectua următoarele intervenţii de asistenţă în favoarea cetăţenilor italieni în România (lista este cu titlu exemplificativ şi nu este exhaustivă în legătură cu toate activităţile de asistenţă):
• assistenţă pentru deţinuţi > daţi click aici pentru a descărca Ghidul Practic pentru Deţinuţi în străinătate – PDF ITA
• asistenţă indirectă prin intermediul Asociaţiilor şi Instituţiilor de asistenţă
• asistenţă juridică > daţi click aici pentru alte informaţii
• asistenţă în caz de furt/pierdere de documente > daţi click aici pentru alte informaţii
• asistenţă financiară (doar în caz de strictă necesitate)
• asistenţă sanitară
• asistenţă pentru căutarea unor cetăţeni
• repatrierea corpului neînsufleţit sau al cenuşii
Asistenţă pentru deţinuţi
În cazul arestării unui cetăţean italian acesta are dreptul de a cere protecţie consulară, în cadrul căreia Secţia consulară din Bucureşti poate:
- efectua o vizită deţinutului;
- pune la dispoziţie nume ale avocaţilor locali care cunosc limba italiană;
- contacta rudele deţinutului;
- acorda, la nevoie, asistenţă medicală şi hrană;
Secţia consulară nu poate interveni în actul de justiţie în favoarea conaţionalului.
Asistenţă indirectă prin intermediul Asociaţiilor şi Instituţiilor de asistenţă
La Bucureşti se află Comitetul de Asistenţă pentru Italieni (Co.As.It.) care acordă asistenţă conaţionalilor rezidenţi în localitate, care duc lipsă de mijloace materiale necesare existenţei sau se află în conjuncturi sociale şi familiale dificile.
Asistenţă juridică
Daţi click aici pentru o listă a cabinetelor de avocatură care dispun personal ce vorbeşte italiana. Lista nu este sub nicio formă exhaustivă.
Ambasada nu-şi asumă nicio răspundere legată de acţiunea acestor cabinete de avocatură şi nici pentru tarifele practicate de acestea.
Asistenţă în caz de furt/pierdere de documente
Cetăţeanului italian nerezident în România care a pierdut sau a suferit furtul documentului de călătorie (paşaportul sau cartea de identitate), care trebuie să plece din nou, Secţia consulară îi poate elibera un document provizoriu de călătorie, denumit E.T.D. (Emergency Travel Document), valabil doar pentru o călătorie de revenire în ţara unde îşi are domiciliul stabil sau, în cazuri excepţionale, pentru o altă destinaţie.
Asistenţă financiară
Secţia consulară, după prezentarea documentaţiei adecvate doveditoare a lipsei absolute de mijloace materiale necesare existenţei a cetăţeanului italian şi a necesităţii şi urgenţei de a face cheltuieli necesare şi fără amânare, poate efectua următoarele intervenţii de asistenţă economică:
1) Pentru cetăţeni italieni rezidenţi în circumscripţia consulară din Bucureşti şi înscrişi în AIRE: să acorde mici ajutoare în bani care nu dobândesc totuşi forma de alocaţie periodică în favoarea conaţionalului.
2) Pentru cetăţeni italieni, aflaţi în tranzit, nerezidenţi în circumscripţia consulară: să acorde mici împrumuturi (în general pentru a-l ajuta pe conaţional să revină în Italia) care trebuie apoi restituire la fisc (Administraţia financiară). Înainte de a acorda împrumutul Secţia consulară va face toate demersurile necesare pentru a verifica dacă nu sunt alte persoane (rude, cunoscuţi) dispuse să-l ajute pe conaţional să revină în Italia.
Asistenţa sanitară
Birourile consulare nu au competenţă directă în domeniul sanitar. Cetăţenii italieni care călătoresc în România, înscrişi la “Serviciul Sanitar Naţional”, au acces la serviciile sanitare gratuite dacă deţin cardul european de asigurări sociale de sănătate (TEAM). Spitalele publice şi serviciile de prim ajutor române acordă asistenţă medicală de urgenţă. Pentru informaţii suplimentare asupra cardului TEAM se recomandă să vizitaţi site-ul web al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/social/
Pentru mai multe informaţii se face trimitere la site-ul web al Ministerului Sănătăţii, care are competenţă în materie.
Asistenţă pentru căutarea unor cetăţeni
Informaţiile care îi privesc pe cetăţenii italieni prezenţi în circumscripţia consulară pot fi furnizare exclusiv cu respectarea legislaţiei în vigoare în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, care impune, în primul rând, consimţământul persoanei căutate.
Secţia consulară din Bucureşti, după ce solicitantul a demonstrat un interes legitim în căutarea conaţionalului, poate începe căutările pe teritoriul românesc, solicitând intervenţia organelor de poliţie române.
Solicitarea de căutare a conaţionalului trebuie să parvină printr-o cerere motivată semnată de persoana interesată, anexând copia unui document de identitate valabil al solicitantului şi, la nevoie, copia respectivei plângeri depuse la organele de poliţie italiene competente.
Repatrierea cetăţenilor italieni rezidenţi, care duc lipsă de mijloace materiale necesare existenţei
Secţia consulară din Bucureşti se ocupă, în colaborare cu Prefecturile, Chesturile, Primăriile, Unităţile Sanitare Locale, Serviciile Sociale, de repatrierea cetăţenilor italieni rezidenţi în România, care duc lipsă de mijloace materiale necesare existenţei, care se au o stare sănătate gravă şi au nevoie de internare în Italia şi de minorii italieni în stare de abandon.
Repatrierea corpului neînsufleţit sau al cenuşii
Reprezentanţele consulare acordă asistenţă şi consultanţă în cazul repatrierii corpurilor neînsufleţite ale cetăţenilor italieni decedaţi în România. În acest sens, acestea cer autorizaţie la primăria italiană pentru înhumarea corpului neînsufleţit sau a cenuşii şi eliberarea paşaportului mortuar.
Pentru a obţine paşaportul mortuar solicitantul va trebui să prezinte următoarea documentaţie:
1) certificatul de deces eliberat de Primăria română unde a avut loc decesul.
2) certificatul autorităţii sanitare române competente din care să reiasă că au fost respectate normele de igienă specifice de siguranţă.
3) certificatul care să ateste decesul într-o zonă neafectată de boli infecţioase şi de natură endemică.
În statele Uniunii Europeme paşaportul mortuar poate fi eliberat de autorităţile locale cu respectarea regulamentelor comunitare.
În România, demersurile birocratice de mai sus sunt în general efectuate direct de antreprenorii de pompe funebre care se ocupă de repatrierea corpului neînsufleţit al conaţionalului.
Secţia consulară din Bucureşti, cu excepţia cazurilor demonstrate de lipsă de mijloace materiale necesare existenţei, nu se poate ocupa de costurile financiare legate de repatrierea corpului neînsufleţit sau de înmormântarea la nivel local.


28