Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_bucarest

Sanitaria ed economica

 

Sanitaria ed economica

 

Asistenţă cetăţenilor italieni în străinătate

Cancelaria consulară din Bucureşti poate efectua următoarele tipuri de asistenţă în favoarea cetăţenilor italieni în România (lista este exemplificativă şi nu cuprinde toate activităţile de asistenţă):


Asistenţă deţinuţilor
În caz de arest cetăţeanul italian are dreptul să solicite protecţia consulară, în cadrul căreia Cancelaria consulară din Bucureşti poate:
- să viziteze deţinutul;
- să furnizeze date ale avocaţilor locali cu cunoştinţe de limbă italiană;
- să se ocupe de menţinerea contactelor cu membrii familiei;
- să furnizeze, atunci când este necesar, asistenţă medicală şi produse alimentare;
- să sprijine deţinutul pentru transferul în Italia.

Cancelaria consulară nu poate interveni în proces  în numele conaţionalului.


Asistenţă economică
Biroul consular, pe baza prezentării unei documentaţii corespunzătoare care să dovedească lipsa absolută a mijloacelor de subzistenţă ale cetăţeanului italian precum şi necesitatea şi urgenţa de a efectua cheltuieli necesare care nu pot fi amânate, poate aplica următoarele măsuri de asistenţă economică:
1) Cetăţeni italieni rezidenţi în circumscripţia consulară din Bucureşti: acordarea de mici subvenţii în mod excepţional, prin urmare, acestea nu se pot transforma în alocaţii periodice în favoarea conaţionalului.
2) Cetăţeni italieni, în tranzit, non rezidenţi în circumscripţia consulară: acordarea de mici împrumuturi (în general pentru a-l ajuta pe conaţional să se întoarcă în Italia)  care ulterior trebuie să fie restituite la Trezorerie. Înainte de a acorda împrumutul, Cancelaria consulară va face toate verificările necesare pentru a se asigura că nu există alte persoane (rude, prieteni) dispuse să îl ajute pe conaţional să se întoarcă în Italia).Asistenţă sanitară
Cetăţenii italieni care se deplasează în Uniunea Europeană, în Elveţia, în Spaţiul Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi în Ţările cu care au fost stipulate acorduri speciale, pot beneficia de asistenţă sanitară directă prezentând documentaţia prevăzută de Regulamentele comunitare sau de acordurile individuale.
În România documentul solicitat este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (adică partea posterioară a Cardului Italian de Sănătate).
Pensionarii care sunt titulari doar ai unei pensii italiene şi membrii familiei aflaţi în întreţinerea acestora, precum şi membrii familiei salariatului angajat în Italia, transferându-şi rezidenţa în România îşi vor păstra dreptul la asistenţă sanitară în străinătate, acest drept fiind asigurat de Italia. Pentru a obţine acest beneficiu trebuie solicitat formularul E121 la ASL-ul de ultimă rezidenţă în Italia. Modelul E121 poate fi solicitat şi în România prin intermediul patronatelor (click aici) italiene care îşi desfăşoară activitatea în România.
Cei care îşi transferă rezidenţa în străinătate şi nu plătesc în niciun fel contribuţiile la asigurările sociale către trezoreria italiană, pierd dreptul la asistenţă sanitară în Italia; asistenţă pe care legea prin care se instituia Serviciul Sanitar Naţional o asigură, în schimb, tuturor cetăţenilor care rezultă rezidenţi în Ţara noastră.
În caz de întoarcere temporară în Italia, titularii Cardului Italian de Sănătate, indiferent de eventuala înscriere în AIRE, au dreptul la asistenţă sanitară din partea ASL cu competenţă în zona unde s-a stabilit domiciliul temporar şi prin urmare au dreptul la serviciile ce sunt garantate cetăţenilor rezidenţi în Italia.
În acest sens trebuie să se prezinte la ASL cu competenţă în zona unde s-a stabilit domiciliul temporar, documentaţia care atestă activitatea de muncă în străinătate.
Conform DM 1 februarie 1996 cetăţenilor cu statut de imigrant şi titularilor de pensii plătite de către insituţiile de asigurări sociale italiene, care se întorc temporar în Italia, le sunt recunoscute, în mod gratuit, serviciile spitaliceşti de urgenţă şi pentru o perioadă maximă de 90 de zile pentru fiecare an calendaristic, în cazul în care aceştia nu au o poliţă de asigurare, publică sau privată, pentru serviciile sanitare mai sus menţionate. Pentru a obţine serviciile spitaliceşti de urgenţă se semnează o declaraţie pe proprie răspundere care înlocuieşte actul notarial, în care se veţi declara, în afară de propriul statut de imigrant, că nu sunteţi în posesia unei poliţe de asigurare de sănătate publică sau privată.

Pentru mai multe informaţii consultaţi site-ul web al Ministerului Sănătăţii, care are competenţă în domeniu.Asistenţă în caz de furt sau pierdere a documentelor
Cetăţeanului italian, care a pierdut sau căruia i s-a furat documentul de călătorie (paşaport, Carte de identitate) şi care trebuie să călătorească de urgenţă nevând timp pentru a parcurge procedura necesară în vederea emiterii unui nou document, i se poate elibera de către Cancelaria consulară un un document de călătorie provizoriu, numit E.T.D. (Emergency Travel Document), având valabilitate doar pentru călătoria de întoarcere în ţara de rezidenţă permanentă sau, în cazuri excepţionale, pentru o altă destinaţie (click aici).Căutarea conaţionalilor
Informaţiile referitoare la cetăţenii italieni prezenţi în circumscripţia consulară pot fi furnizate numai prin respectarea legislaţiei în vigoare în materie de protecţie a datelor cu caracter personal, care impune, în primul rând, acordul persoanei căutate.
Cancelaria consulară din Bucureşti, după ce solicitantul demonstrează un interes legitim în căutarea conaţionalului, poate începe căutările pe teritoriul României, solicitând intervenţia organelor de poliţie române.
Cererea de căutare a conaţionalului trebuie comunicată printr-o cerere motivată semnată de solicitant, anexând copia unui document de identitate în curs de valabilitate al solicitantului şi copia plângerii făcute în faţa organelor de poliţie italiane competente.
În cazul în care nu se cunoaşte Biroul consular competent, cererile pot fi adresate Biroului IV al Direcţiei Generale pentru Italienii din Străinătate şi Politicile Migratorii folosind următoarele date de contact: tel. 06-3691.2907 – dgit4@esteri.it.Repatrierea cetăţenilor italieni rezidenţi fără mijloace de subzistenţă
Cancelaria consulară din Bucureşti asigură, în colaborare cu Prefecturile, Secţiile de Poliţie, Primăriile, Direcţiile de Sănătate Locale, Serviciile Sociale, repatrierea cetăţenilor italieni rezidenţi, fără mijloace de subzistenţă, care se află într-o stare de sănătate gravă şi au nevoie de spitalizare în Italia, şi a minorilor italieni în stare de abandon.Repatrierea rămăşiţelor pământeşti
Reprezentanţele consulare furnizează asistenţă şi consultanţă în cazul repatrierii rămăşiţelor pământeşti ale cetăţenilor italieni decedaţi în Romania. În acest domeniu, se ocupă de înaintarea cererii de autorizare către Primăria italiană în vederea îngropării rămăşiţelor pământeşti sau a cenuşii cât şi de eliberarea paşaportului mortuar.
În vederea obţinerii paşaportului mortuar solicitantul va trebui să prezinte următoarele documente:
1)  certificat de deces eliberat de Primăria română unde a avut loc decesul.
2) certificat eliberat de Autoritatea sanitară română competentă din care să rezulte că au fost respectate cerinţele igienice de siguranţă.
3)  certificat care atestă decesul în zonă fără boli infecţioase sau de natură endemică.

În ţările Uniunii Europene paşaportul mortuar poate fi eliberat de autorităţile locale în conformitate cu regulamentele comunitare.
În România, procedurile administrative indicate sunt efectuate în general direct de către firmele de pompe funebre însărcinate cu repatrierea rămăşiţelor pământeşti ale conaţionalului.
Cancelaria consulară din Bucureşti, cu excepţia cazurilor de indigenţă dovedită, nu îşi asumă sarcini financiare asociate cu repatrierea rămăşiţelor pământeşti sau cu înmormântarea.


93