Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Declaraţia de valoare

 

Declaraţia de valoare

 

 

 
 
 

Prenota OnLinePrenota OnLine

N.B. Programarile pot fi efectuate, exclusiv folosind un computer, NU telefonul mobil, alegand o data cuprinsa in urmatoarele sase luni din ziua in care va conectati la sistem.

Manuale Prenota Online
ITALIANROMÂN

ATENTIE


Incepand cu data de 21 iunie 2021 functioneaza online o noua platforma, Prenot@Mi, disponibila la adresa https://prenotami.esteri.it, pentru inregistrarea si efectuarea ulterioara a programarilor pentru serviciile consulare. Se vor putea face programari doar pe noua platforma incepand cu data de 04 noiembrie 2021. Programarile deja efectuate pe actuala platforma Prenota Online (POL) vor fi considerata valabile. Noua platforma va inlocui treptat actuala platforma Prenota Online, care ramane activa pana la epuizarea programarilor efectuate deja.
Platforma Prenot@Mi propune cateva functii inovatoare. Siguranta aplicatiei a fost astfel marita si vor fi introduse sisteme ulterioare de autentificare mai eficiente, cu scopul de a verifica autenticitatea utilizatorului. Noua interfata grafica, mai simpla , intuitiva si user-friendly, are de asemenea scopul de a simplifica abordarea fata de utilizator in etapa de inregistrare si programare. Platforma introduce de asemenea un sistem de gestionare a listelor de asteptare, in asa fel incat sa nu se piarda prioritatea obtinuta in momentul programarii si sa furnizeze un raspuns utilizatorului, chiar si in lipsa temporara a locurilor.

Declaratia de valoare

I. “Declaraţia de valoare” este un document solicitat de Autoritatile italiene, scris în limba italiană care indică valoarea unui act de studiu obţinut in Romania. Este un act de natură exclusiv informativă, neconferind în sine nicio formă de recunoaştere (şcolară, universitară sau profesională), care ţine de competenţa exclusivă a Autorităţilor italiene în Italia.

Cancelaria Consulara din Bucuresti elibereaza “Declaratiile de valoare” numai pentru diplomele obtinute in cadrul institutiilor de invatamant romanesti, prezente in Romania.

Declaratia de valoare se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de diplome, insotite de foaia matricola aferenta:

 • Diploma/Certificat de absolvire a 8 clase/ani (poate avea o denumire diferita, in functie de anul absolvirii) + foaie matricola clasele I-VIII
 • Certificat de promovare a testelor nationale/Certificat de capacitate + foaie matricola clasele I-VIII
 • Foaie matricola de 8 clase, pentru cei carora nu li se elibereaza diploma de 8 clase (vedeti punctul VI - ATENTIE)
 • Diploma de absolvire a invatamantului obligatoriu de 10 ani/clase + foaie matricola clasele I-X
 • Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului + foaie matricola clasele I-X
 • Diploma de absolvire a scolii profesionale (de minim 3 ani) + foaie matricola I-III ani
 • Diploma de bacalaureat + foaie matricola clasele IX-XII/XIII (pentru cursuri serale)
 • Diploma de licenta/inginer/arhitect/studii superioare + foaie matricola /supliment la diploma
 • Diploma de absolvire colegiu universitar (de 3 ani) + foaie matricola
 • Diploma de master/studii aprofundate + foaie matricola /supliment la diploma
 • Diploma de doctorat

ATENTIE:

Declaratia de valoare NU se elibereaza pentru:

 • Diplome emise de catre scolile postliceale
 • Certificate care atesta cursuri de calificare/profesionale
 • Diploma de absolvire a liceului (fara sustinerea examenului de bacalaureat)
 • Diploma de scoala de ucenici (mai putin de 3 ani)
 • Diploma de scoala profesionala (de 1 an/1,5 ani/2 ani)
 • Adeverinte provizori eliberate inaintea diplomei (diploma cartonata) definitive
 • Situatii scolare incomplete

II. DECLARATIA DE VALOARE NU SE ELIBEREAZA PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ITALIA! PENTRU RECUNOASTEREA PROFESIEI TREBUIE SA VA ADRESATI MINISTERULUI COMPETENT ITALIAN.

DECLARATIA DE VALOARE NU ESTE NECESARA PENTRU RECUNOASTEREA PROFESIONALA, A CARUI COMPETENTA REVINE MINISTERELOR AMBELOR TARI, CONFORM DIRECTIVEI EUROPENE 36/2005 CE.

PENTRU INFORMATII DETALIATE IN ACEST SENS VA RUGAM VERIFICATI INFORMATIILE DISPONIBILE PE SITE-UL https://www.cnred.edu.ro/

III. CANCELARIA CONSULARA A ITALIEI IN BUCURESTI NU ESTE COMPETENTA PENTRU EFECTUAREA/VIZAREA TRADUCERILOR IN LIMBA ITALIANA A DOCUMENTELOR SCOLARE CARE SE PREZINTA LA AUTORITATILE ITALIENE, INTRUCAT IN ROMANIA TRADUCERILE OFICIALE SUNT EFECTUATE DE CATRE TRADUCATORI AUTORIZATI, DE PE LANGA BIROURILE NOTARIALE, LEGALIZATE APOI CU APOSTILA (CONVENTIA DE LA HAGA DIN DATA DE 5 OCTOMBRIE 1961).

Va informam in cele ce urmeaza asupra modalitatii generale de legalizare a documentelor emise in Romania pentru uz scolar pentru care NU se elibereaza declaratia de valoare, in scopul depunerii lor in Italia la diferite institutii, pentru diferite scopuri.

Aceste documente pot fi: diplome, certificate, atestate, adeverinte, foi matricole partiale, situatii scolare incomplete eliberate de catre institutii de invatamant romanesti, planuri de invatamant liceale, , programe analitice de scoli postliceale sau universitare, adeverinte incoluitoare a diplomelor finale, etc.

In Romaniadocumentele originale enumerate mai sus se legalizeaza mai intai cu Apostila de la Prefectura romana competenta. Dupa aplicarea Apostilei pe documentul original, se pot efectua copii legalizate/traduceri legalizate in limba italiana, dupa caz.

Copiile legalizate se efectueaza la Notarul public roman si apoi se legalizeaza cu Apostila la Camera Notarilor competenta.

Traducerile oficiale se efectueaza de catre traducatorul autorizat, legalizate de catre Notarul public roman iar la final se legalizeaza cu Apostila la Camera Notarilor competenta.

Va informam de asememenea ca Ambasada Italiei la Bucuresti nu pune Apostila pe documente italiene pentru uz scolar in scopul depunerii acestora in Romania. Apostila pe astfel de documente italiene se poate pune doar in Italia, la Prefectura competenta. Recunoasterea diplomelor italiene se solicita la Ministerul Educatiei.

IV. AMBASADA ITALIEI LA BUCURESTI NU ARE COMPETENTA IN ELIBERAREA PLANURILOR DE INVATAMANT ALE LICEELOR DIN ROMANIA. PENTRU ACEASTA CEI INTERESATI TREBUIE SA SE ADRESEZE RESPECTIVELOR INSTITUTII DE INVATAMANT SAU INSPECTORATELOR SCOLARE COMPETENTE SAU MINISTERULUI EDUCATIEI ROMAN.

V.Informam publicul interesat ca pe site-ul https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ este disponibila, in varianta italiana si engleza, Circulara Ministerului Educatiei italian, referitoare la procedurile pentru intrarea, sederea si inmatricularea studentilor internationali, precum si recunoasterea diplomelor acestora, pentru cursurile universitare superioare.

VI. Documente obligatori pentru obtinerea “Declaratiei de valoare”:

IN VEDEREA EVITARII UNOR ERORI IN PREPARAREA DOCUMENTELOR, VA ATENTIONAM SA LE PREGATITI IN ORDINEA URMATOARE:

1) a. actul de studiu (diploma) in original, vizat de catre autoritatea scolara competenta (inspectoratul şcolar competent/C.N.R.E.D.), in functie de caz, legalizat cu Apostila de la Prefectura competentă;

b. foaia matricola/suplimentul la diploma in original, vizat/a de catre autoritatea scolara competenta (inspectoratul şcolar competent/C.N.R.E.D.), in functie de caz, legalizat/a cu Apostila de la Prefectura competentă;

2) copii legalizate pentru fiecare dintre documentele mentionate la punctul 1a si 1b, efectuate de un Notar Public român si apoi legalizate cu Apostila de catre Camera Notarilor competenta;

3) traduceri legalizate în limba italiană pentru fiecare dintre documentele mentionate la punctul 1a si 1b, efectuate la Notar public roman cu traducator autorizat, legalizate ulterior cu Apostila de catre Camera Notarilor competenta;

4) fotocopii alb-negru (XEROX) ale documentelor prevazute la punctele 1a, 1b, 2 si 3;

5) Adeverinţa de autenticitate pentru documentele mentionate la punctul 1a si 1b, in original, fara traducere sau legalizare, redactata de catre secretariatul Instituţiei de Invăţământ care a eliberat documentele. Adeverinta de autenticitate se solicita atat pentru diploma (1a), cat si pentru foaia matricola/supliment la diploma (1b) si trebuie sa conţina numar de inregistrare, data emiterii, semnatura si stampila institutiei de invatamant. Din adeverinta de autenticitate trebuie sa rezulte: obţinerea efectivă a actului de studiu, durata studiilor, tipologia (învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, post-universitar), forma de invaţamant (dacă este obişnuit, de zi, seral, fără frecvenţă, la distanţă), nota obţinută la examenele finale şi metoda de notare adoptată.

Trebuie specificat dacă instituţia de invatamant care a eliberat actul de studiu este publică sau privată (în acest ultim caz, trebuie obligatoriu indicata legea de acreditare).

ATENTIE: Daca institutia de invatamant elibereaza doar foaie matricola – 1b (fara diploma – 1a) pentru invatamantul de 8 sau 10 clase, acest lucru trebuie mentionat in adeverinta de autenticitate a foii matricole!

Este recomandat sa solicitati 2 adeverinte de autenticitate originale, una fiind necesara la Consulat iar cealalta la autoritatile de invatamant romane.

6) formularul de cerere a declaraţiei de valoare completat integral si semnat de catre titularul actului de studii (NU de catre delegatul acestuia).

Modelul de cerere pentru “Declaratia de Valoare” poate fi descarcat AICI

7)fotocopia documentului de identitate roman si italian (in functie de caz) in curs de valabilitate al titularului diplomei;

8) fotocopii ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) in cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului actului de studii;

9) delegatie in cazul in care dosarul nu este depus direct de catre titularul diplomei, insotita de fotocopia cartii de identitate a delegatului.

Modelul de delegatie poate fi descarcat AICI

De asemenea delegatia/procura poate fi redactata:

- de mana, pe o foaie de hartie, in limba italiana, pentru cetatenii rezidenti in Italia si pentru cetatenii Uniunii Europene (conform modelului atasat);

- la Notar Public roman, la Primariile italiene de resedinta, la reprezentanţele diplomatice si consulare ale Romaniei in Italia, sau in alte State, cu conditia ca procura sa fie semnata de catre solicitant;

Referitor la depunerea dosarelor pentru declaratia de valoare prin agentii specializate, precizam faptul ca nu intra in competenta acestei Ambasade recomandarea numelor acestor agentii, si rugam persoanele interesate sa gaseasca agentia potrivita propriilor cerinte.

10) taxa consulara de 41 EURO. Aceasta suma se achita in LEI numerar in momentul depunerii dosarului;

11) dosar plic de carton, cu prenumele si numele solicitantului.

Se specifica faptul ca punctele 2 si 3 se pot efectua, numai dupa legalizarea actelor originale indicate la punctul 1a si 1b, si la autorităţile competente italiene (Legea nr. 15/1968 şi Decretul Preşedintelui Republicii nr. 445/2000), cu traducerile efectuate de traducători autorizaţi de pe lângă instanţele italiene.

VII. Programare online pentru Declaraţia de valoare

Solicitantul/delegatul trebuie obligatoriu sa-si faca o programare pentru un singur dosar la sectiunea Prenota online accesand site-ul www.ambbucarest.esteri.it – Pasapoarte si servicii – Servicii consulare – Declaratia de valoare - Prenot@Mi, pentru a depune dosarul cu documentele mentionate mai sus.

ATENTIE!

Este absolut necesar sa confirmati programarea in termen de 10 pana la 3 zile, inainte de data stabilita. In lipsa confirmarii din partea utilizatorului (care se face accesand din nou programul Prenot@Mi ca si utilizator inregistrat, bifand ziua stabilita), biroul isi rezerva dreptul de a anula programarea. Astfel, se creeaza locuri libere pentru cine doreste sa depuna dosarul mai devreme. Va recomandam sa verificati periodic casuta postala e-mail, inclusiv fisierul de spam, pentru eventuale comunicari din partea acestui birou.

Precizam ca programarea unei intalniri poate fi efectuata, exclusiv folosind un computer, NU telefonul mobil, alegand o data cuprinsa in urmatoarele sase luni din ziua in care va conectati la sistem.

Dosarul va fi depus de catre solicitant sau de catre delegatul acestuia, la ghiseul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei la Bucuresti, situata pe str. Arhitect Ion Mincu nr. 12, sector 1, in ziua stabilita pentru programare, va fi preluat de catre functionar, fara un control preliminar la ghiseu, si examinat ULTERIOR la Biroul Studii al acestei Cancelarii Consulare.

VIII. Eliberarea declaratiei de valoare

Eliberarea declaratiei de valoare are loc de obicei dupa cinci zile lucrătoare, si depinde de corectitudinea documentatiei depuse. Daca documentatia este incompleta, dosarul, impreuna cu taxa consulara, se restituie in ziua stabilita pentru retragerea declaratiei de valoare, cu precizarea in scris a documentelor lipsa.

In acest caz, solicitantul va trebui sa se programeze din nou online pe site si sa aduca documentatia completa.

IX. Scopul pentru care poate fi necesara declaratia de valoare

Declaraţia de valoare se elibereaza numai pentru actele de studiu finale emise de catre Ministerul Educatiei roman, în scopul:

continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene;înscrierea la cursuri universitare şi post-universitare în Italia;participarea la concursuri publice (in acest caz se ataseaza, acolo unde este posibil, copia anuntului de concurs);inscrierea la diferite tipuri de cursuri de formare;demararea la autoritatile competente in Italia procedura de echivalare a actului de studiu obtinut în România (pentru diplome obtinute pentru invatamantul general obligatoriu si invatamantul liceal va adresati Inspectoratului Scolar Teritorial italian competent – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ITALIANO, in schimb pentru diplomele universitare va adresati UNIVERSITATILOR ITALIENE).

X. CIMEA

Pentru o cercetare minutioasa a formelor actuale de recunoastere a diplomelor straine, in vigoare la momentul prezent, facem trimitere la lecturarea informatiilor prezentate schematic pe site-ul CENTRO DI INFORMAZIONE SULLE MOBILITA’ ED EQUIPOLLENZE ACCEDEMICHE (CIMEA), www.cimea.it, si care elibereaza un “ATTESTATO DI COMPARABILITA’ “ pentru o diploma straina, care are, in parte, functiuni asemanatoare cu cele ale Declaratiei de valoare.

Este util sa sugeram tuturor celor care prezinta cerere de Declaratie de valoare la aceasta Cancelarie Consulara, sa efectueze controalele necesare cu institutia denumita CIMEA (info@cimea.it), precum si cu administratia publica italiana care va trebui sa evalueze diploma, astfel incat sa se asigure dinainte daca Declaratia de valoare este absolut necesara sau este suficienta prezentarea atestatului mai sus mentionat, eliberat de CIMEA.

Pentru a obtine mai multe informatii referitoare la recunoasterea profesionala a fost creat Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali (Centrul de asistenta pentru recunoasterea calificarilor profesionale ) pe langa “Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri” (Tel. 0039 06 67795322-5210; e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it).


45