Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Declaratia Consulara pentru Vechimea in munca in calitate de cadru didactic

 

Declaratia Consulara pentru Vechimea in munca in calitate de cadru didactic

AMBASADA ITALIEI LA BUCURESTI
SITE WEB: www.ambbucarest.esteri.it e-mail: dv.bucarest@esteri.it Tel: 0040 21 223 24 24

Declaratia Consulara pentru Vechimea in munca in calitate de cadru didactic

“Declaraţia Consulara” pentru demonstrarea vechimii in munca in calitate de cadru didactic profesor/invatator este un document solicitat de Autoritatile italiene, cetatenilor romani/europeni care au desfasurat activitatea de cadru didactic in sistemul de invatamant din Romania.

Cancelaria Consulara din Bucuresti elibereaza aceste declaratii numai pentru adeverintele emise de institutiile de invatamant romanesti.

Documente obligatorii la depunere:

IN VEDEREA EVITARII UNOR ERORI IN PREPARAREA DOCUMENTELOR, VA AMINTIM SA LE PREGATITI IN ORDINEA URMATOARE:

1) Adeverinţa in original, emisa de catre scoala de provenienta, redactata pe hartie cu antet, de catre secretariatul Instituţiei de Invăţământ, care trebuie sa conţina numar de inregistrare, data emiterii, semnatura si stampila institutiei de invatamant.

Din adeverinta trebuie sa rezulte prenumele si numele cadrului didactic, data nasterii, locul nasterii, CNP-ul, domiciliul, functia in care a fost incadrat, perioada exacta in care a desfasurat activitatea lucrativa, clasele la care a predat in perioada indicata, materiile predate, precum si scopul solicitarii acestui document (obtinerea Declaraţiei de vechime in munca in calitate de cadru didactic in sistemul de invatamant romanesc).

Trebuie specificat dacă instituţia care a eliberat actul de studiu este publică sau privată (în acest ultim caz, trebuie obligatoriu indicata legea de acreditare).

Adeverinta in original, se vizeaza de catre autoritatea de invatamant competenta (inspectoratul şcolar competent/C.N.R.E.D.), apoi se legalizeaza cu Apostila la Prefectura competentă;

2) traducere legalizata în limba italiană a adeverintei vizata si apostilata, efectuata la notar public cu traducator autorizat, legalizata ulterior cu Apostila de catre Camera Notarilor Publici competenta;

3) fotocopii (XEROX) ale documentelor prevazute la punctele 1 si 2;

4) formularul de cerere a declaraţiei consulare pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic, completat integral si semnat de catre titularul adeverintei (NU de catre delegatul acestuia).

Modelul de cerere pentru “Declaratia” pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic poate fi descarcat aici:

5) fotocopia documentului de identitate roman si italian (in functie de caz) in curs de valabilitate al titularului adeverintei;

6) fotocopii ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) in cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui/numelui de familie ale titularului adeverintei;

7) delegatie in cazul in care dosarul nu este depus direct de catre persoana interesata, insotita de fotocopia cartii de identitate a delegatului.

Modelul de delegatie poate fi descarcat aici:

De asemenea, delegatia/procura poate fi redactata:

- pe o foaie de hartie, in limba italiana, pentru cetatenii rezidenti in Italia si pentru cetatenii Uniunii Europene (conform modelului atasat);

- la Notar Public roman, la Primariile italiene de resedinta, la reprezentanţele diplomatice si consulare ale Romaniei in Italia, sau in alte State, cu conditia ca procura sa fie semnata de catre solicitant/unul dintre parinti;

8) taxa consulara pentru eliberarea declaratiei de valoare de 41 EURO. Aceasta suma se achita in LEI numerar/POS (cu card de debit romanesc) in momentul retragerii dosarului;

9) dosar plic de carton, cu prenumele si numele solicitantului.

Modalitatea de eliberare a Declaratiei pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic

Va informam ca, incepand cu data de 01.11.2021, Biroul Studii din cadrul Cancelariei Consulare a Ambasadei Italiei la Bucuresti, va primi toate dosarele pentru “Declaratia” pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic, cu sau fara programare deja obtinuta pe platforma Prenot@mi, EXCLUSIV PRIN CURIER (nu se vor accepta alte modalitati de expediere, de exemplu: posta normala, depunere personala).

In consecinta toate programarile efectuate pentru acest serviciu pe platforma Prenot@mi se considera ca fiind anulate.
Titularul actelor va trebui sa expedieze dosarul propriu (dosar plic de carton) in plic inchis, PRIN CURIER, la adresa:

Biroul Studii – Cancelaria Consulara
Ambasada Italiei la Bucuresti
Str. Arhitect Ion Mincu nr. 12, sector 1
cod postal 011358 Bucuresti ROMANIA

N.B. Nu vor fi acceptate mai multe dosare ale unor persoane diferite in acelasi plic!

Plicul va trebui sa contina toate documentele solicitate pentru eliberarea “Declaratiei” pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic, asa cum este indicat pe site-ul www.ambbucarest.esteri.it> Pasapoarte si servicii> Servicii consulare> “Declaratia” pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic. 

Eliberarea “Declaratiei” pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic este conditionata de completitudinea si corectitudinea documentatiei transmise si are loc dupa 30 pana la 60 de zile lucratoare de la inregistrarea primirii dosarului la Consulat, in functie de numarul de dosare primite la acest birou. Persoana interesata va fi anuntata telefonic de catre Biroul Studii in legatura cu data ridicarii (solicitam completarea corecta si in intregime a formularului de cerere).

Retragerea “Declaratiei” pentru vechime in munca in calitate de cadru didactic va putea fi efectuata la data comunicata de birou si convenita cu titularul actelor direct de catre titular sau de catre un delegat al acestuia, cu delegatie.
In momentul retragerii se va plati, in numerar sau cu POS (card de debit), taxa consulara in valoare de 203 RON pentru o declaratie de valoare, plus un comision bancar de 5 RON daca plata se efectueaza cu POS.


Testata:

Declaratie Consulara pentru Vechimea in munca in c

1155