Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Notarile

 

Notarile

 

ACTIVITATI NOTARIALE

Cancelaria Consulară din Bucureşti desfăşoară şi activităţi notariale conform legislaţiei italiene. In baza art. 28 al Decretului Legislativ nr.71 din 3.2.2011 aceste atribuţii pot fi îndeplinite la cererea cetăţenilor italieni rezidenţi sau prezenţi temporar în Romania.

Acte notariale
In cele ce urmează, se enumeră actele notariale care sunt cerute cel mai frecvent de concetăţeni:
- declaraţie notarială
- legalizare semnături
- procuri generale
- procuri speciale

Taxele consulare pentru actele notariale îndeplinite de Cancelaria Consulară din Bucureşti sunt indicate în Tarifarul Consular anexat la decretul Legislativ nr.71/2011 (click aici).

In alternativă, concetăţeanul in străinătate, poate cere actul notarial unui Notar Public român. In acest caz actul notarial pentru a fi valabil în Italia trebuie să fie apostilat ( Convenţia de la Haga din 1961) la Camera Notarilor si tradus în limba italiană de un traducător autorizat. Semnătura traducătorului trebuie sa fie legalizată de notar iar semnătura acestuia din urmă trebuie apositilată la Camera Notarilor competentă teritorial.


97