Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Carta Identita

 

Carta Identita

CARTE DE IDENTITATE ELECTRONICA (C.I.E.)

Prelungirea expirării documentelor de identitate italiene numai în scopuri de identificare

Legea nr. 159 din 27 noiembrie 2020, (legea de conversiune a Decretului de lege din 7 octombrie 2020) a introdus o nouă prelungire a valabilității documentelor de identificare și de identitate italiene, care a fost fixată până la data de 30 aprilie 2021, în scopul unic al identificării personale. Aceasta se referă la validitatea tuturor documentelor de identitate și de identificare italiene.

În scopul trecerii frontierelor, valabilitatea documentelor menționate anterior rămâne limitată la data de expirare indicată în fiecare document.

Pentru alte informții generale cu privire la cartea de identitate clikc aici

CARTE DE IDENTITATE ELECTRONICA (C.I.E.)

Cancelaria Consulară din Bucureşti eliberează cartea de identitate electronică (C.I.E.) numai cetăţenilor italieni rezidenți în circumscripţia consulară și înscriși AIRE.

Eliberarea cărţii electronice de identitate, valabilă pentru expatriere, se face întotdeauna cu autorizaţia primită din partea Chesturii italiene de reședință AIRE.

Eliberarea cărții de identitate electronice nu se face pe loc ci prin trimiterea unei scrisori recomandate din Italia (acolo unde documentul este tipărit fizic) direct la adresa furnizată de persoana în interesată.

Și dacă are reşedinţa în străinătate, concetăţeanul poate oricum solicita C.I. primăriei italiene unde este înscris AIRE.

Din luna mai a anului 2011, C.I. poate fi eliberată chiar de la naștere.

Pentru eliberarea cărţii de identitate sunt necesare următoarele documente:

1) Cerere de eliberare a cărţii de identitate pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară (pentru persoanele majore click aici iar pentru minori click aici )

2) 2 fotografii color, format paşaport, recente şi identice între ele cu imaginea solicitantului în prim plan, cu capul descoperit, nu din profil și cu ochii deschişi.

3) Cartea de identitate anterioară sau orice alt document de recunoaştere valabil.

4) În cazul fiilor minori, consimţământul celuilalt părinte dat pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară click aici.

5) În cazul minorilor, eliberarea C.I. E se face cu consimţământul părinţilor care exercită autoritatea părintească pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară click aici.

6) În cazul solicitării C.I.E. ca urmare a furtului sau pierderii acesteia, este necesară o copie a reclamaţiei facută la organele competente române.

Toată documentaţia de la punctul 1) la 6) trebuie fi transmisă anticipat pe adresa e-mail passaporti.bucarest@esteri.it  si va fi înmânată personal, în original, de către solicitant la data programării.

Costul pentru eliberarea C.I.E. este de 21,95 Euro care se încasează în numerar, în monedă locală.

 Valabilitatea cărţii de identitate este de:

- 3 ani, pentru minorii în vârsta de până la 3 ani;

- 5 ani, pentru minorii în vârsta de la 3 ani la 18 ani;

- 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate coincide cu data de naştere proprie.

DECLARAȚIE DE ÎNSOȚIRE

Minorii de paisprezece ani, obligaţi prin lege să fie în posesia unui document individual valabil pentru expatriere (paşaport sau carte de identitate) pot călători doar însoţiţi de unul sau de ambii părinţi sau de persoana cărora au fost încredinţaţi.

În cazul încredinţării minorului unei alte persoane, instituţii sau companii de transport, părinţii (sau cel care deţine tutela minorului) sunt obligaţi să solicite printr-o “declaraţie” specială (click aici), prezentată la Biroul consular sau autorităţilor italiene competente, adeverinţa sau ştampila aplicată pe paşaport prin care se certifică încredinţarea minorului. În cerere se va specifica perioada, ţările de tranzit şi destinaţia călătoriei minorului.

Din decembrie 2013, autoritățile române au introdus restricții speciale la expatriere. În cazul în care unul dintre cei doi părinți este român și călătorește cu minori cu dublă cetățenie (ex. română și italiană), pentru autoritățile locale minorii vor fi considerați români chiar dacă nașterea lor nu este înregistrată în România. În astfel de cazuri, legislația prevede că minorii, pentru a părăsi România
însoțiți de unul dintre cei doi părinți, trebuie să aibă și o declarație scrisă de consimțământ din partea celuilalt părinte (Legea nr. 248 din 20/07/2005 art.30 alin. 1 lit. b și d).

IMPORTANT - Cu referire la cele de mai sus, vă informăm că, în conformitate cu Legea română nr. 169 din 30.09.2016, minorului de cetățenie italiană și română i se permite acum să traverseze granițele României însoțit de un singur părinte, fără consimțământul celuilalt părinte, dacă minorul călătorește pentru a se întoarce în țara de reședință.

Pentru alte informații consultati site-ul http://www.politiadefrontiera.ro alla pagina “Condiții de călătorie”.

RESTITUIREA CĂTRE TITULARI A CĂRŢILOR DE IDENTITATE PIERDUTE ÎN STRĂINĂTATE

Îi informăm pe titularii cărţilor de identitate care au fost furate sau pierdute în străinătate, că acestea, în cazul în care sunt găsite, sunt restituite prin lege Secţiilor consulare în a căror circumscripţie a avut loc furtul sau pierderea.

De aceea, persoanele care de curând au suferit un furt/o pierdere şi doresc să verifice dacă propria carte de identitate a fost găsită, să contacteze Secţia consulară competentă teritorial pentru informaţii ulterioare în acest sens.

Se menţionează că eventuala retragere a acestor documente va putea fi efectuată la Secţia consulară unde a avut loc găsirea, în felul următor:

• la ghişeele Secţiei consulare;

• la cererea interesatului, prin poştă cu plata ramburs la primire.

Referitor la cărţile de identitate eliberate de reţeaua consulară furate sau pierdute în străinătate, Secţiile consulare vor comunica titularului găsirea acestora, evidenţiind că acestea vor fi distruse dacă, în termen de un an de la data găsirii nu se va solicita restituirea lor.


183