Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Carta Identita

 

Carta Identita

CARTE DE IDENTITATE

Cancelaria Consulară din Bucureşti eliberează cartea de identitate (C.I.) numai cetăţenilor italieni înscrişi la circumscripţia consulară în Registrul de Evidentă a Italienilor Rezidenţi (AIRE).
Eliberarea cărţii de identitate este subordinată întotdeauna de autorizaţia primită din partea Primăriei italiene unde este înscris în registrul de stare civilă (AIRE) şi de aceea nu se poate elibera pe loc ci trebuie aşteptată confirmarea.
Si dacă are reşedinţa în străinătate, concetăţeanul poate solicita C.I. Primăriei italiene care îl are în evidentă.
Din luna mai a anului 2011 C.I. poate fi eliberată chiar de la nastere.

Pentru eliberarea cărţii de identitate sunt necesare următoarele documente:
1) Cerere de eliberare a cărţii de identitate pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară, pentru persoanele majore click aici iar pentru minori click aici
2) 4 fotografii color, format paşaport, recente şi identice între ele cu imaginea bustului solicitantului, cu capul descoperit, nu din profil si cu ochii bine deschişi.
3) Cartea de identitate anterioară sau orice alt document de recunoaştere valabil.
4) În cazul fiilor minori, consimţământul celuilalt părinte dat pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară click aici.
5) În cazul minorilor, consimţământul părinţilor care exercită puterea părintească pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară click aici.
6) În cazul cererii carţii de identitate ca urmare a furtului sau pierderii acesteia, o copie a reclamaţiei facută la organele competente române.

Toată documentaţia  de la punctul 1) la 6) poate fi transmisă anticipat pe adresa e-mail passaporti.bucarest@esteri.it sau la numărul de fax 0040212234550 si trebuie înmânată personal în original de către solicitant în momentul cănd i se va preda C.I.

Costul pentru eliberarea cărţii de identitate este de 5,61 Euro care se încasează în numerar, în monedă locală.

Valabilitatea cărţii de identitate este de:
- 3 ani pănâ la vârsta de 3 ani;
- 5 ani, de la 3 ani la 18 ani;
- 10 ani, dupa împlinirea vărstei de 18 ani.
Termenul de valabilitate a cărţii de identitate coincide cu data de naştere.

Minorii de paisprezece ani, obligaţi prin lege să fie în posesia unui document individual valabil pentru expatriere (paşaport sau carte de identitate), pot călători doar însoţiţi de unul sau de ambii părinţi sau de persoana cărora au fost încredinţaţi.
În cazul încredinţării minorului unei alte persoane, instituţii sau companii de transport, părinţii (sau cel care deţine tutela minorului) sunt obligaţi să solicite printr-o “declaraţie” specială (click aici), prezentată la Biroul consular sau autorităţilor italiene competente, adeverinţa sau ştampila aplicată pe paşaport prin care se certifică încredinţarea minorului. În cerere se va specifica perioada, ţările de tranzit şi destinaţia călătoriei minorului.

La retregerea cărţii de identitate solicitantul trebuie să verifice cu atenţie exactitatea datelor înscrise.RESTITUIREA CĂRŢILOR DE IDENTITATE PIERDUTE ÎN STRĂINĂTATE CĂTRE TITULARI

Îi informăm pe titularii cărţilor de identitate care au făcut obiectul furtului sau pierderii în străinătate, că acestea, în cazul în care sunt găsite, sunt restituite prin lege Secţiilor consulare în a căror circumscripţie a avut loc furtul sau pierderea.

De aceea, persoanele care de curând au suferit un furt/o pierdere şi doresc să verifice dacă propria carte de identitate a fost găsită, să contacteze Secţia consulară competentă teritorial pentru informaţii ulterioare în acest sens.

Se menţionează că eventuala retragere a acestor documente va putea fi efectuată la Secţia consulară unde a avut loc găsirea, în felul următor:

• la ghişeele Secţiei consulare;

• la cererea interesatului, prin poştă cu plata ramburs la primire.

Referitor la cărţile de identitate eliberate de reţeaua consulară furate sau pierdute în străinătate, Secţiile consulare vor comunica titularului găsirea acestora, evidenţiind că acestea vor fi distruse dacă în termen de un an de la data găsirii nu se va cere restituirea lor.


183