Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Autoveicoli

 

Autoveicoli

AVIZ IMPORTANT

Ghidul online ACI (de vizitat pentru informații generale)

Procedura de radiere a autovehiculelor de la Registrul Public al Automobilelor (PRA) pentru export definitiv în urma înregistrării vehiculului în străinătate, utilizabilă numai până la 31 martie 2021.

În mod excepțional, birourile consulare vor putea transmite cereri de radiere pentru exportul definitiv în străinătate al vehiculelor exportate până la 31/12/2019 - dar reînmatriculate cu numere de înmatriculare străine în 2020 - numai până la data de 31 martie 2021. După această dată, perioada de aplicare a procedurii excepționale legate de situația de urgență COVID 19 este considerată încheiată și se va aplica legislația recent modificată descrisă în paragrafele următoare și în secțiunea site-ului web ACI dedicată exporturilor:

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esporto.html

ANUNȚ IMPORTANT

Noul art. 103 din Codul Rutier prevede să fie dispusă radierea definitivă de la PRA pentru exportul definitiv în străinătate a autovehiculelor, motovehiculelor sau remorcilor cu condiția ca acestea să fi fost supuse unei revizii tehnice, cu rezultat pozitiv, la o dată nu mai mare de șase luni de la data cererii de radiere. Prin urmare, începând cu 1 ianuarie 2020, radierea va trebui solicitată înainte de exportul vehiculului, pentru a permite verificarea efectuării reviziei în intervalul prevăzut de lege. Odată ce radierea a fost efectuată, vehiculul radiat va putea tranzita drumurile publice în vederea exportului până la frontieră numai dacă este echipat cu foaie de parcurs și numere de înmatriculare temporare prevăzute de art. 99 din Codul Rutier. În prima fază de aplicare a noilor reglementări, vehiculul radiat va fi, de asemenea, echipat cu certificatul de înmatriculare original, cu mențiunea anulat pentru export și fără drept de circulație.

Autovehicule

Cetăţenii italieni rezidenţi legal în România (sau care au în curs procedura de înscriere în AIRE), pentru a aduce definitiv în România vehiculul personal înmatriculat în Italia trebuie să înainteze cerere de “încetare a circulaţiei pentru export”, la Registrul Auto Public (PRA) şi a respectivului certificat de radiere.
Cererea trebuie semnată de titularul vehiculului, de moştenitor sau, eventual, de proprietarul care nu rezultă a fi titular la PRA.
Documentaţia de prezentat este următoarea:

- Nota de prezentare (clichează aici pentru model) care va trebui completată şi semnată (autentificarea semnăturii se va efectua direct în Consulat) în două exemplare.
- Copia libretului de circulaţie străin sau Certificatul de atestare a retragerii libretului de circulaţie  italian în urma reînmatriculării străine, eliberată de autorităţile competente (cu traducerea respectivă)
- Certificatul de proprietate (CdP) sau Foaia suplimentară. Dacă CdP a fost retras de autoritatea străină, este suficient să se indice pe notă că vehiculul a fost reînmatriculat.
- Actul de vânzare original (dacă radierea este prezentată de o altă persoană decât titularul la PRA)
- Copia documentului de identitate în curs de valabilitate
- Chitanţa de efectuare la bancă a plăţii sumei de 73.50 euro în contul trezoreriei ACI (indicând formula "Italieni în străinătate – Radiere pentru export, vehicul înmatriculat................) ale cărei date sunt:

Banca Nazionale del Lavoro di Roma, Servizio Tesoreria, Filiale BNL 11
Via Marsala, 8 - CAP 00185 ROMA (RM) - ITALY
Cont Curent nr. 200044
Beneficiar: ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Via Marsala, 8 - 00185 ROMA (RM) ITALY
Coordonate bancare în format BBAN : ABI: 01005, CAB: 03211, CIN: W, Conto n. 200044
Coordonate bancare în format IBAN: IT03W0100503211000000200044
Swift: BNLIITRRXXX

Prin exportul definitiv al vehiculului, obligaţia de achitare a taxei auto (impozit auto) se întrerupe numai începând din perioada de impunere de după menţionarea la PRA a radierii vehiculului.

Din 14 iulie 2014 autoturismele se pot radia înainte de reînmatricularea acestora în străinătate, cu condiţia să fie prezentate împreună cu cererea de radiere documentele care atestă transferul autotusimului în afara graniţelor Italiei (de exemplu: un document de transport sau vamal). Copiile documentelor necesare (certificatul de înmatriculare italian, certificatul de proprietate şi documentul care atestă transferul în străinătate) se vor transmite prin PEC (poştă electronică certificată) la biroul de competenţă teritorială din Italia. În cazul exportării într-un stat membru UE, certificatul de înmatriculare italian se va restitui proprietarului autoturismului, certificat care va conţine eticheta adezivă care atestă radierea autovehiculului, emisă de biroul teritorial ACI (Automobile Club d’Italia). În cazul cererilor de radiere definitivă în vederea exportului unor autoturisme grevate de ipotecă, sechestru sau de alte sarcini, în vederea aprobării solicitantul va trebuie să prezinte următoarele documentele:

1) În cazul autovehiculelor grevate de ipotecă, la cerere se va ataşa un act prin care creditorul îşi dă consimţământul pentru radiere. Mai exact, înscrisul sub semnătură privată încheiat la notar sau sub alte forme prevăzute de Codul Civil (sentinţă judecătorească, de exemplu) care dovedeşte acordul creditorului pentru ridicarea ipotecii, este indispensabilă pentru iniţierea procedurii de radiere. În schimb, în ceea ce priveşte autoturismele pentru care au fost achitate creditele ipotecare, nu este nevoie de nicio autorizaţie suplimentară.

2) În cazul autovehiculelor care fac obiectul unui litigiu judecătoresc, cererea va fi însoţită de documentele prin care autoritatea judiciară competentă autorizează exportul autovehiculului sau anulează măsurile de restricţie aplicate la acesta din urmă.
În cazul autovehiculelor care în urma controalelor effectuate de PRA (Registrul Public Auto) se dovedesc a fi grevate de sarcini care nu au fost comunicate Biroului Consular de către proprietar, dosarul de radiere nu nu va putea fi soluţionat în favoarea solicitantului.

164