Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Trascrizione Sentenze

 

Trascrizione Sentenze

TRANSCRIEREA SENTINŢELOR ÎN MATERIE DE STARE CIVILĂ


Pentru trascrierea sentinţelor româneşti în materie de stare civilă (de exemplu sentinţele de desfacere a căsătoriei, de schimbare a prenumelui sau numelui) prin intermediul Secţiei consulare din Bucureşti, trebuie prezentată documentaţia următoare:

1) Cerere de transcriere, pe modelul pus la dispoziţie de Secţia consulară clichează aici.
2) După apostilarea sentinţei în original la Tribunal, copia aceleaşi sentinţe legalizată de notarul public, a cărui semnătură trebuie la rândul ei apostilată la Camera Notarilor şi traducerea în limba italiană legalizată de un notar public şi apostilată la Camera notarilor.
3) Certificatul prevăzut de art. 39 din Regulamentul CE 2201/2003, eliberat de Tribunal competent.
4) Declaraţie pe proprie răspundere cu indicarea întrunirilor condiţiilor prevăzute de art. 64, literele d), e), f) din Legea nr. 218 din 31/05/1995, pe formularul pus la dispoziţie de Secţia consulară clichează aici.

Întreaga documentaţie trebuie însoţită de o copie care va rămâne la dosar la Secţia consulară.


181