Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Passaporti

 

Passaporti

Pentru alte informații generale cu privire la pașapoarte click aici. 

PAŞAPOARTE

Paşaportul poate fi obţinut de la  Cancelaria Consulară din Bucureşti de către cetăţenii rezidenţi în Circumscriptia Consulară sau, în caz excepţional, de cei nerezidenţi, exclusiv pe baza unor motive întemeiate, dovedite prin documente justificative. În acest caz este  absolut necesară obţinerea în prealabil a unei împuterniciri speciale din partea autorităţii competente în funcţie de localitatea de domiciliu (Chestura sau Reprezentanță Diplomatico/Consulară) competentă pentru zona de domiciliu.
Din luna noiembrie 2009 fiii minori nu mai pot fi înscrişi pe paşaportul părinţilor. Concetăţeanului minor i se poate elibera un pașaport chiar de la naștere. De asemenea, începănd cu 26 iunie 2012, minorii pot călători singuri cu paşaportul propriu chiar dacă sunt înscrişi în paşaportul părinţilor.

Pentru elinberarea paşaportului este necesară următoarea documentaţie:

1) Cererea de eliberare a paşaportului, click aici.
2) Nr. 2 fotografii color tip pasaport (3,5 x 4 cm) realizate pe fundal alb, identice și de dată recentă, cu fața solicitantului în prim plan, nu din profil, cu capul descoperit și ochii deschiși.
3) paşaportul anterior dacă mai există sau orice alt document de recunoaştere.
4) În cazul cererilor de paşaport făcute de persoane majore care au fii minori, consimţământul celuilalt  părinte dat pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară click aici.

5) În cazul cererii de paşaport pentru un minor, consimţământul părinţilor care exercită autoritatea părintească pe formularul pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară click aici însoțită de copia unui document de identitate (pentru cetățenii români se acceptă numai copia pașaportului sau a permisului de conducere).
6) În cazul cererii paşportului ca urmare a furtului sau pierderii acestuia, o copie a reclamaţiei facută la organele competente române.

Toată documentaţia de la punctul 1) la 6) trebuie transmisă anticipat pe adresa e-mail passaporti.bucarest@esteri.it si va fi înmânată personal, în original, la momentul programării.

Valabilitatea paşaportului este de:
- 3 ani, până la vârsta de 3 ani;
- 5 ani, de la 3 ani la 18 ani;
- 10 ani, dupa împlinirea vărstei de 18 ani.

Minorii de paisprezece ani, obligaţi prin lege să fie în posesia unui document individual valabil pentru expatriere (paşaport sau carte de identitate), pot călători doar însoţiţi de unul sau de ambii părinţi sau de persoana cărora au fost încredinţaţi.

În cazul încredinţării minorului unei alte persoane, instituţii sau companii de transport, părinţii (sau cel care deţine tutela minorului) sunt obligaţi să solicite printr-o “declaraţie” specială (click aici), prezentată la Biroul consular sau autorităţilor italiene competente, adeverinţa sau ştampila aplicată pe paşaport prin care se certifică încredinţarea minorului. În cerere se va specifica perioada, ţările de tranzit şi destinaţia călătoriei minorului.

Din luna decembrie 2013 autorităţile române au introdus restricţii speciale la ieşirea din ţară. În cazul în care unul din cei doi părinţi este român şi călătoreşte cu minori având dublă cetăţenie (de exemplu română şi italiană), pentru autorităţile locale minorii sunt consideraţi români chiar dacă naşterea lor nu este înregistrată în România. În asemenea cazuri, legislaţia prevede că minorii, pentru a ieşi din România însoţiţi de unul din cei doi părinţi, trebuie să aibă consimţământul scris şi al celuilalt părinte (Legea nr. 248 din 20/07/2005 art. 30 alin. 1 lit. b şi d).

IMPORTANT - cu referire la cele de mai sus SE INFROMEAZĂ că, în conformitate cu Legea din România Nr. 169 din 30.09.2016, în momentul actual este permis cetățenilor minori români (sau și români) să iasă din România însoțit doar de unul dintre părinți, fără consimțământul celuilalt părinte atunci când respectivul minor călătorește în țara în care are domiciliul stabil.  

Pentru informaţii ulterioare consultaţi site-ul http://www.politiadefrontiera.ro la pagina “Condiţii de călătorie”.


Costul pentru eliberarea paşsportului este de 117 Euro care se încasează în numerar, în monedă locală.

Concetăţeanului i se eliberează un paşaport electronic care conform normelor comunitare conţine amprentele digitale si respectiva semnătură elaborate de catre Cancelaria Consulară. Minorii în vârstă de doisprezece ani sunt scutiţi de luarea amprentelor digitale si a respectivei semnături.

La retregerea paşaportului solicitantul trebuie să verifice cu atenţie exactitatea datelor înscrise.


185