Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Explicaţii asupra votului alegătorilor rezidenţi temporar în străinătate

În temeiul legii (Legea 459/2001, emise în aplicarea art. 48 din Constituţie) îşi pot exercita dreptul la vot în străinătate numai cetăţenii italieni rezidenţi în străinătate şi înscrişi la AIRE.

Acestora, în baza Decretului lege 223/2012, valabil numai pentru alegerile politice apropiate, se adaugă unele categorii de alegători rezidenţi temporar în străinătate din motive de serviciu (aparţinând Forţelor Armate şi ale poliţiei implicate în misiuni internaţionale; angajaţi ai administraţiilor de stat, ai regiunilor şi provinciilor autonome aflaţi temporar în străinătate din motive de serviciu; profesori şi cercetători universitari angajaţi şi ei temporar în străinătate din motive de serviciu).

O extindere a votului în străinătate la alegătorii care se află acolo pentru perioade mai mici de 12 luni şi care prin lege nu se pot înscrie la AIRE (cum ar fi de pildă personalul ONG-urilor şi studenţii universitari) ar implica o modificare a mecanismelor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Similar cazului celor care în Italia se transferă timp de câteva luni într-un alt loc decât cel al reşedinţei, alegătorii aflaţi temporar în străinătate care nu intră în categoria celor prevăzuţi de Decretul lege 223/2012, pot vota numai deplasându-se la secţiile constituite în propria localitate de înscriere electorală în Italia.


SECŢIA CONSULARĂ ESTE LA DISPOZIŢIE PENTRU ORICE CLARIFICARE ULTERIOARĂ LA NUMERELE REDATE ÎN CONTINUARE:
Str. Arh. Ion Mincu, 12
011358 Sector 1 Bucureşti
Telefon: centrala +40 21 223.2424
Fax +40 21 223.4550
Email bucarest.elezioni2013@esteri.it


Sezione Elezioni 2013 Pagină specială