Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

SĂRBĂTOAREA FORŢELOR ARMATE ITALIENE

Luni 4 noiembrie 2013 Forţele Armate italiene sunt în sărbătoare, celebrează aniversarea unei victorii care a marcat realizarea unificării Italiei.
La Bucureşti, Ambasada Italiei, în special Biroul Ataşatului Militar al Apărării, va organiza o ceremonie la Cimitirul italian Ghencea din Bucureşti, la care vor participa Ambasadori şi Ataşaţi militari, autorităţi civile şi militare române şi italiene şi toţi cei care vor dori să fie aproape de Forţele Armate italiene.
În cursul ceremoniei, care va începe la orele 10.00, Ambasadorul Italiei Diego BRASIOLI şi Ataşatul Militar al Apărării Col. Giovanni CAZZORLA, vor depune o coroană la monumentele eroilor, italian şi român, pentru a-i comemora pe eroii căzuţi pentru onoarea Patriei în Italia şi în străinătate, în vreme de război şi de pace, peste 1700 de eroi îngropaţi aici.
Este vorba despre marea majoritate a eroilor căzuţi la datorie în timpul primului război mondial, aparţinând unei divizii italiene, care, făcând parte din Armata aliată a Generalului francez D’ESPERY, au participat la ofensiva de pe frontul macedonean în septembrie 1918 şi despre eroii celui de-al doilea război, îmbolnăviţi în timpul deplasărilor dinspre şi înspre frontul rus.
Eroii care se odihnesc în apropierea colegilor lor români stau mărturie a unui parcurs comun început în marile teatre de operaţiuni ale primului şi celui de-al doilea conflict mondial, care continuă sub formele recente de cooperare militară în diferite teatre de operaţiuni, cu scopul, neschimbat în timp, de a atinge, la acea vreme, valorile  unităţii şi independenţei şi, în zilele noastre, valorile păcii mondiale şi europene, de către naţiuni ca Italia şi România, parteneri conştienţi, activi şi protagonişti ai unei strategii comune de securitate.