Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Informaţii despre examenul de autorizare a practicării profesiei de avocat în România

Potrivit informaţiilor oferite de autorităţile române competente, profesia de avocat este reglementată în România de Legea nr. 51/1995, care prevede –pentru practicarea profesiei – înscrierea într-un Barou membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR, Adresa: Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, sector 5, cod 050091 Bucureşti, e-mail: unbr@br.ro). Orice activitate desfăşurată în afara acestei instituţii este interzisă prin lege şi orice document furnizat de aceste instituţii ilegale este nul potrivit legii.
Există două modalităţi pentru a practica profesia de avocat în România, în funcţie de experienţa profesională în activităţi judiciare (judecător, procuror, notar, consilier juridic) a candidaţilor:

– candidaţii fără experienţă sau cu experienţă mai mică de cinci ani trebuie să susţină un examen multidisciplinar pentru a deveni avocaţi stagiari timp de doi ani: aceştia trebuie să se înscrie în INPPA (Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor) şi să susţină apoi un examen final pentru a deveni avocaţi cu drepturi depline;

– candidaţii care au cel puţin 5 ani de experienţă profesională pot susţine direct un examen multidisciplinar, ce cuprinde probe practice, pentru a deveni avocaţi cu drepturi depline;

Potrivit legislaţiei interne, orice candidat venit din Italia care doreşte să obţină titlul profesional de avocat în România trebuie să susţină un examen multidisciplinar în limba română privind legislaţia română pentru a deveni avocat stagiar supus unei perioade de evaluare având durata de doi ani; în ultimul an avocaţii stagiari trebuie să se înscrie în INPPA (Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor) şi să susţină un examen final pentru a deveni avocaţi cu drepturi depline. Se adaugă faptul că în momentul prezentării cererii candidatul este obligat să facă dovada deţinerii diplomei în drept şi trebuie să fie în posesia unei diplome recunoscute de Ministerul Educaţiei român.