Acest site utilizează cookie-uri tehnice, de analiză ale unor terțe părți.
Prin continuarea navigării, acceptați utilizarea cookie-urilor.

13. Vreau să schimb Primăria unde sunt înscris în A.I.R.E. din Italia – Schimb A.I.R.E./A.I.R.E.

Vreau să schimb Primăria unde sunt înscris în A.I.R.E. din Italia – Schimb A.I.R.E./A.I.R.E.
Cetăţenii înscrişi deja în A.I.R.E. al unei Primării care, din motive familiare sau din interes vor să schimbe localitatea, pot face cerere de transfer, dar numai în următoarele cazuri prevăzute de lege:
• transfer în A.I.R.E. al unei Primării în al cărui A.P.R. (Registrul de evidenţă a Populaţiei Rezidente în Italia) sunt înscrişi membrii familiei nucleare (*)
• trasfer în A.I.R.E. al unei Primării în al cărui A.I.R.E. sunt înscrişi deja membrii propriei familii (*)
• transfer în localitatea de naştere (persoane născute în Italia) sau în localitatea de transcriere a actului de naştere (persoane născute în străinătate) în temeiul art. 3 din Legea nr. 15/1992
(*) Prin familie nucleară, în baza prevederilor Decretului-lege nr. 69/1988, se înţeleg următoarele: “familia nucleară este alcătuită din soţi, cu excepţia soţului divorţat, şi din descendenţi şi alţii similari (art. 38 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 818/1957) în vârstă de până la 18 ani împliniţi, sau, fără limită de vârstă, dacă, din cauza infirmităţilor sau imperfecţiunilor fizice sau mintale, se află în imposibilitatea absolută de a se dedica unei munci retribuite, în cazul în care aceştia sunt orfani de ambii părinţi şi nu au dobândit dreptul la pensie de urmaş”.
În alte cazuri decât cele menţionate anterior, transferul face obiectul evaluării celor două Primării din localităţile respective. În cazul acceptării cererii se va transfera şi înscrierea pe listele electorale ale noii Primării. Persoanele care nu sunt înscrise în A.I.R.E. nu pot prezenta direct cererea de transfer la o altă Primărie: mai înainte trebuie să finalizeze înscrierea la Primăria din localitatea ultimei reşedinţe în Italia şi, ulterior, după ce au primit comunicarea formală, pot trimite cererea de transfer în A.I.R.E./A.I.R.E.
Pentru a transfera şi copiii minori este necesar să se anexeze la cerere declaraţia de consimţământ semnată de ambii părinţi; copiii majori, în schimb, trebuie să prezinte o cerere de transfer individuală.
Pentru a putea pregăti cererea de schimbare a localităţii este necesar să fi fost înregistrat deja pe lista consulară. Cererea trebuie trimisă exclusiv pe email la adresa anagrafe.bucarest@esteri.it  utilizând formularul semnat (DĂ CLICK AICI) cu copia documentului de identitate a declarantului.