Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Notificari

Pentru informaţii suplimentare cu caracter general despre notificări dati click aici.

NOTIFICĂRI

NOTIFICĂRI ACTE JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE IN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ
Cererile de asistenţă judiciară internaţională având ca obiect notificarea sau comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare in materie civila si comerciala a persoanelor fizice sau juridice cu domiciliu sau reşedinţa în România sunt reglementate de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1393/2007 din 13/11/2007.

A se ţine cont însă că România se opune posibilităţii de notificare în mod direct a unui act aşa cum prevede art. 15 di Regulamentul 1393/2007 catre cetatenii romani, dar încuvinţează notificarea directa pe cale diplomatico-consulară ( art.12 din Repulamentul 1393/2007) numai către cetăţenii italieni.

Documentaţia care urmează a fi notificată trebuie să cuprindă:

1) Scrisoarea de transmitere
2)  Modelul standard aşa cum rezultă la anexa I din Regulamentul 1939/2007, redactat în română, engleză şi franceză
3) Actul care trebuie notificat in două copii
4) Traducerea actului în limba română dacă destinatarul nu este italian.

Notificare de acte administrative
Pentru comunicarea de acte administrative trebuie sa se tină seama că România nu a ratificat Convenţia de la Strasburg din 24.11.1977 şi nu admite notificarea directă pe teritoriul său  prin intermediul serviciilor poştale (scrişoare recomandată cu confirmare de primire).
De aceea, pentru  aducerea la îndeplinire a notificării trebuie sa se respecte următoarea procedură:
A) Actele administrative pentru încasarea datoriilor neplatite pentru impozite de catre concetăţenii din România (  ex. somaţie de plată): Autorităţile pe teritoriul Italiei, in conformitate cu Legea nr.73/2010,  notifică direct  către destinatari actele în discuţie prin intermediul scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Numai în cazuri excepţionale şi compatibil cu resursele economice disponibile, notificarea poate sa fie îndeplinită cu procedura prevazută de art. 142 Cod Procedura Civila şi 37 din Decretul Legislativ nr.71/2011.
B) Toate actele administrative ( ex. amenzi pentru încălcarea regulilor codului rutier) trebuie sa fie notificate persoanelor cu reşedinşa în Romania exclusiv prin intermediul Cancelariei Consulare la Bucuresti.

P.S. Se adresează rugămintea de a nu transmite cereri de notificare cu adresa destinatarului incompletă sau a se solicita adrese Cancelariei Consulare întrucât Autorităţile române respectând legea privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal nu fac cunoscute informaţii legate de domiciliu sau rezidenţa cetăţenilor români.