Acest site utilizează cookie-uri tehnice, de analiză ale unor terțe părți.
Prin continuarea navigării, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Preferences cookies

Navigatie

ATENTIE

INCEPAND CU DATA DE 21/06/2021, IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATELOR ENDORSEMENT PENTRU MARINARII ROMANI ESTE OBLIGATORIE EFECTUAREA UNEI PROGRAMARI PE NOUL PORTAL Prenot@Mi, disponibil la link-ul: https://prenotami.esteri.it

N.B. Programarile pot fi efectuate, exclusiv folosind un computer, NU telefonul mobil, alegand o data cuprinsa in urmatoarele sase luni din ziua in care va conectati la sistem.

+++

Cancelaria consulara din Bucureşti, în domeniul navigaţiei, îndeplineşte în Romania atribuţiile pe care în Italia le are Autoritatea Navală Naţională.

Endorsement
Printre cele mai solicitate servicii se numără eliberarea ”Endorsement „ a certificatelor IMO – STSW-95 pentre Ofiţeri de Navigaţie si Ofiţeri Mecanici si operatori radio GMDSS care sunt în posesia certificatelor de specializare opţinute îm Romania, în vederea îmbarcării pe navele sub pavilion italian.

Documente necesare:
1) Cerere de eliberare a Endorsement-ului pe un formular pus la dispoziţie de Cancelaria Consulară, cu fotografia socilitantului dati click aici.
2) Atestat care confirmă emiterea certificatului de competenţă conform prevederilor convenţiei internaţionale prinind standardele de pregătire a navigatorilor, plus o fotocopie.
3) Atestat eliberat de Autoritatea Navală Română prin care se confirmă autenticitatea Certificatului de Competenţă, legalizat cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961, eliberată de Prefectura română competentă.
4) Fotografie ( tip paşaport ) pentru fiecare Endorsement solicitat. Fotografiile trebuie să fie identice.
5) Carnet de marinar şi Certificat de competenţă, în original şi fotocopie.
6) Documentul de identitate în original plus o fotocopie.
7) Comandantul trebuie să prezinte, în plus faţă de documentele enumerate mai sus, un atestat de cunoastere a limbii şi legislaţiei italiene. Dacă comandantul nu este în posesia acestui atestat este permisă îmbarcarea pe nave italiane numai dacă deleagă, pentru o perioadă care să nu depăşească şase luni, îndatorirea de a ţine documentele de bord şi de a completa actele de stare civilă, Ofiţerului I Punte cu cetăţenie italiană sau Ofiţerului I Punte comunitar care are acel atestat.
8) Ofiţerii cu funcţii diverse de cele de comandant trebuie să prezinte, în plus faţă de documentele enumerate mai sus, o declaraţie din partea Companiei de Navigaţie care să ateste cunoaşterea legislaţiei navale italiene si a limbii în care se lucrează la bord. Această declaraţie trebuie să fie însoşită de un act de identitate a persoanei care a subscris documentul.

Serviciul de eliberare a atestatelor Endorsement prevede plata taxelor consulare in moneda locala RON, conform urmatoarelor tarife: (Taxe consulare endorsement)
Plata se poate efectua atat in numerar, cat si cu card de debit bancar. La platile cu cardul se aplica un comision bancar de 5 RON (pentru sume de pana la 1000 RON) si respectiv de 10 RON (pentru sume ce depasesc 1000 RON), pentru fiecare plata.

N.B. Pentru eliberarea Endorsement-ului este necesară prezenţa solicitantului care trebuie să semneze documentul în faţa Funcţionarului Cancelariei Consulare.

Eliberarea Endorsement-ului provizoriu
In cazul unei urgenţe justificate, Cancelaria Consulară din Bucuresti poate elibera un Endorsement provizoriu valabil maxim 90 de zile de la data eliberării, care se poate prelungii o singură dată pentru alte 90 de zile.

Documente necesare:
1) Cerere de eliberare a Endorsement-ului provizoriu prezentată de reprezentantul oficial al Companiei de Navigaţie care va menţiona motivele care au dus la cererea endorsement-ului provizoiu.
2) formularul anexat 14 quater – Punto L.1.8 della Circolare Gente di Mare – Serie XIII, n.17 del 17/12/2008, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Div. 1 Personale Marittimo.
3) copia certificatului de competenţă conform prevederilor convenţiei internaţionale privind standardele de pregătire a navigatorilor in curs de valabilitate pentru care se solicită Endorsement-ul provizoriu.
4) copia Carnetului de marinar şi a Certificatului de competenţă

Toată documentaţia (punctele 1, 2, 3 şi 4) va trebui transmisă la numărul de fax 004021 2234550 o agli indirizzi bucarest.navigazione@esteri.it, consolato.bucarest@esteri.it.

N.B. Ofiţerul Maritim, în posesia unui Endorsement provizoriu, imediat după debarcare, trebuie sa se prezinte la Cancelaria Consulară din Bucuresti cu toate documentele pentru eliberarea Endorsement-ului definitiv întrucât nu i se va mai putea elibera un alt Endorsement provizoriu.