Acest site utilizează cookie-uri tehnice, de analiză ale unor terțe părți.
Prin continuarea navigării, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Casatorie

* art.6, alin. 1, din Convenţia de la Haga din 12.06.1902: “…va fi recunoscută oriunde drept valabilă, ca formă, căsătoria celebrată în faţa unui agent diplomatic sau consular, în conformitate cu legislaţia sa, cu condiţia ca niciuna din părţile contractante să nu aparţină statului în care căsătoria a fost încheiată iar acest stat să nu se opună”

Pentru alte informaţii cu caracter general referitoare la căsătorie, click aici

Căsătoria în faţa autorităţilor civile române
Pentru obtinerea informatiilor referitoare la formalitatile necesare pentru incheierea casatoriei  in fata autoritatilor romane, se recomanda  contactarea primariei romanesti competente pentru locul unde  se  intentioneaza  incheierea casatoriei  .
Orientativ, Cetăţenii italieni, rezidenţi în Italia sau în România, care intenţionează să se căsătorească în faţa Autorităţilor Statului Român, trebuie să prezinte Autorităţilor române următoarea documentaţie:
1) Document de identitate aflat în termen de valabilitate cu fotografie (paşaport italian, carte de identitate).
2) Extras de pe actul de naştere, eliberat de Primăria italiană, redactat pe model internaţional.
3) Certificat de cutumă pentru oficierea căsătoriei eliberat de Cancelaria consulară din Bucureşti.

Pentru a obţine “nulla osta”, solicitantul va trebui sa subscrie formularul furnizat de Cancelaria consulară click aici.

În cele din urmă, se menţionează că cetăţenii care intenţionează să se căsătorească în faţa Autorităţilor Republicii România, nu trebuie să solicite “publicarea anunţurilor de căsătorie” prevăzute de art. 93 al Codului Civil italian.

Transcrierea actului de căsătorie celebrate în faţa Autorităţilor române
Căsătoria încheiată în faţa autorităţilor române trebuie să fie transcrisă la primăria localității italiene de rezidenţă sau de înscriere AIRE a conaţionalului. Pentru a transcrie acest certificat prin intermediul Cancelariei Consulare din Bucureşti, conaţionalul trebuie să prezinte următoarea documentaţie:
1) Cerere de înregistrare pe formular furnizat de Cancelaria consulară click aici.
2) Extras al actului de casatorie eliberat de Biroul roman de Stare Civila, model multilingv conform Conventiei de la Viena din 08.09.1976 (model).

Transmiterea documentelor la Primăria italiană competentă se face de către Cancelaria Consulară, prin poştă electronică certificată.

Publicarea anunţurilor înaintea încheierii căsătoriei
Dacă conaţionalul rezident în Romania şi înscris în AIRE (Registrul de Evidenţă al Italienilor cu Rezidenţa în Străinătate) intenţionează să se căsătorească în faţa Autorităţilor italiene (Cancelaria consulară sau Primăria Italiană) trebuie să solicite, înainte de a se căsători, publicarea anunţurilor de căsătorie la Cancelaria Consulară din Bucureşti. Conaţionalul trebuie să prezinte următoarele documente:
a) Cerere de publicare pe formular furnizat de Cancelaria consulară click aici.
b) Autocertificare pe formular furnizat de Cancelaria consulară click aici.

De asemenea conaţionalul trebuie să prezinte următoarea documentaţie  pentru viitorul/area  soţ/soţie, în cazul în care are o altă cetăţenie decât cea italiană:
c) Certificat de naştere, apostilat de către Prefectura competentă, tradus în limba italiană de către un Traducător Autorizat a cărui semnătură trebuie să fie autentificată de un Notar Public. Semnătura acestuia din urmă trebuie să fie Apostilată la Camera Notarilor.
d) Certificat de cutumă eliberat de Autorităţile din Statul de origine, tradus în limba italiană de către un Traducător Autorizat a cărui semnătură trebuie să fie autentificată de un Notar Public. Semnătura acestuia din urmă trebuie să fie Apostilată la Camera Notarilor.
e) Copie după actul de identitate.

Publicarea anunţurilor de căsătorie se consideră îndeplinită atunci când acestea rămân afişate la Avizierul Consular On-line pentru opt zile consecutive şi au o valabilitate de 180 zile. Căsătoria se poate oficia după cel puţin patru zile de la  publicarea anunţurilor de căsătorie.

Căsătoria la  consulat
N.B. Urmare a art. 6 din Convenţia de la Haga din 12 iunie 1902*, ratificată prin Legea nr. 523 din 7 septembrie 1905, nu este permisă căsătoria între un cetăţean italian şi un cetăţean român la Secţia consulară italiană în România.
O dată efectuată publicarea anunţurilor de căsătorie, conaţionalul trebuie să stabilească ora şi ziua pentru oficierea căsătoriei împreună cu Şeful Cancelariei Consulare.
Dacă publicarea anunţurilor de căsătorie a fost efectuată la Cancelaria consulară din Bucureşti nu mai sunt necesare alte documente. În caz contrar Conaţionalul terbuie să prezinte următoarea documentaţie:
– Autocertificare pe formular furnizat de Cancelaria consulară click aici.

De asemenea conaţionalul trebuie să prezinte următoarea documentaţie  pentru viitorul/area  soţ/soţie, în cazul în care are o altă cetăţenie decât cea italiană:
1) Certificat de naştere, apostilat de către Prefectura competentă, tradus în limba italiană de către un Traducător Autorizat a cărui semnătură trebuie să fie autentificată de un Notar Public. Semnătura acestuia din urmă trebuie să fie Apostilată la Camera Notarilor.
2) Certificat de cutumă eliberat de Autorităţile din Statul de origine, tradus în limba italiană de către un Traducător Autorizat a cărui semnătură trebuie să fie autentificată de un Notar Public. Semnătura acestuia din urmă trebuie să fie Apostilată la Camera Notarilor.
3) Copie după actul de identitate.

Transmiterea certificatului de căsătorie la Primăria italiană competentă în vederea transcrierii, se face prin poştă electronică certificată, de Biroul Cancelariei Consulare.

Conaţionalul chiar dacă are rezidenţa în Italia, poate solicita Şefului Cancelariei Consulare oficierea căsătoriei la Consulat furnizând justificări adecvate.
În acest caz conaţionalul trebuie să solicite Ofiţerului de stare civilă al Primăriei italiene care ar trebui să oficieze căsătoria să delege, conform art. 109 c.c., oficierea acesteia Şefului Cancelariei Consulare şi să trimită toate documentele necesare.

Oficierea căsătoriei în Italia
Conaţionalul rezident în circumscripţia consulară din Bucureşti poate solicita Şefului Cancelariei Consulare, să se căsătorească în Italia, indicând motivele. În acest caz Cancelaria consulară din Bucureşti, în baza art. 109 c.c., deleagă oficierea căsătoriei Ofiţerului de stare civilă al Primăriei indicate de Conaţional şi îi trimite toate documentaţia necesară, inclusiv certificatul care atestă publicarea anunţurilor de căsătorie.