Acest site utilizează cookie-uri tehnice, de analiză ale unor terțe părți.
Prin continuarea navigării, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Preferences cookies

Divort

TRANSCRIEREA SENTINŢELOR DE DIVORŢ

Pentru trascrierea sentinţelor româneşti în materie de stare civilă (de exemplu sentinţele de desfacere a căsătoriei, de schimbare a prenumelui sau numelui) prin intermediul Secţiei consulare din Bucureşti, trebuie prezentată documentaţia următoare:

1) Cerere de transcriere, pe modelul pus la dispoziţie de Secţia consulară clichează aici.
2) După apostilarea sentinţei în original la Tribunal, copia aceleaşi sentinţe legalizată de notarul public, a cărui semnătură trebuie la rândul ei apostilată la Camera Notarilor şi traducerea în limba italiană legalizată de un notar public şi apostilată la Camera notarilor.
3) Certificatul prevăzut de art. 39 din Regulamentul CE 2201/2003, eliberat de Tribunal competent.
4) Declaraţie pe proprie răspundere cu indicarea întrunirilor condiţiilor prevăzute de art. 64, literele d), e), f) din Legea nr. 218 din 31/05/1995, pe formularul pus la dispoziţie de Secţia consulară clichează aici.

CERTIFICATE ELIBERATE DE PRIMĂRIA ROMÂNĂ

Pentru transcrierea certificatelor de divorţ eliberate de Primărie trebuie prezentată următoarea documentaţie:
1) Certificatul de divorţ în original cu apostila Prefecturii şi traducerea în limba italiană legalizată de un notar public şi apostilată la Camera Notarilor.
2) Certificatul prevăzut de art. 39 din Regulamentul CE 2201/2003, eliberat de Tribunalul competent să pronunţe sentinţa de divorţ în lipsa înţelegerii între părţii, cu Apostila Tribunalului.
3) Certificatul de căsătorie original cu menţionarea divorţului, eliberat de Primăria română, apostilat la Prefectură.
4) Copia conformă cu originalul a certificatului de căsătorie, legalizată de notar şi cu apostila Camerei Notarilor şi traducere în limba italiană legalizată de un notar public şi apostilată la Camera Notarilor.
5) Declaraţie pe proprie răspundere cu indicarea întrunirilor condiţiilor prevăzute de art. 64, literele d), e), f) din Legea nr. 218 din 31/05/1995, pe formularul pus la dispoziţie de Secţia consulară clichează aici.

CERTIFICATE ELIBERATE DE NOTAR

Pentru transcrierea certificatelor notariale de divorţ trebuie prezentată următoarea documentaţie:
1) Certificatul de divorţ în original cu apostila Camerei Notarilor şi traducerea în limba italiană legalizată de un notar public şi apostilată la Camera Notarilor.
2) Certificatul prevăzut de art. 39 din Regulamentul CE 2201/2003, eliberat de notariat, cu Apostila Camerei Notarilor.
3) Certificatul de căsătorie original cu menţionarea divorţului, eliberat de Primăria română, apostilat la Prefectură.
4) Copia conformă cu originalul a certificatului de căsătorie, legalizată de notar şi cu apostila Camerei Notarilor şi traducere în limba italiană legalizată de un notar public şi apostilată la Camera Notarilor.
5) Declaraţie pe proprie răspundere cu indicarea întrunirilor condiţiilor prevăzute de art. 64, literele d), e), f) din Legea nr. 218 din 31/05/1995, pe formularul pus la dispoziţie de Secţia consulară clichează aici.

Întreaga documentaţie trebuie însoţită de o copie care va rămâne la dosar la Secţia consulară.