Acest site utilizează cookie-uri tehnice, de analiză ale unor terțe părți.
Prin continuarea navigării, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Nastere

Copilul care are cel puţin un părinte cetăţean italian, chiar dacă este născut în străinătate (România), este cetăţean italian şi naşterea sa trebuie să fie înregistrată în Italia.
Pentru  înregistrarea naşterii la Primăria italiană de rezidenţă sau de înscriere AIRE (Registrul de Evidenţă a Italienilor cu Rezidenţa în Străinătate) prin intermediul Cancelariei consulare din Bucureşti, conaţionalul trebuie să prezinte (sau să trimită prin poștă/curier) următoarele documente, în original:
1) Cerere de înregistrare pe formular furnizat de Cancelaria consulară (click aici).
2) Extras al actului de nastere eliberat de Biroul roman de Stare Civila, model multilingv conform Conventiei de la Viena din 08.09.1976 (model).

Transmiterea documentelor la Primăria italiană competentă se face on-line de către Cancelaria Consulară, prin poştă electronică certificată.

Vă informăm că prin Sentinţa nr. 286/2016, Curtea Constituţională din Italia a făcut posibilă pentru cetăţenii italieni născuţi în străinătate, ambii părinţi fiind cetăţeni italieni, transcrierea în Italia a actelor de naştere emise în străinătate în care apare, la cererea ambilor părinţi, şi numele de familie a mamei. Înainte, transcrierea acestor acte în Italia era posibilă doar pentru cetăţenii cu dublă cetăţenie, adică italiană şi străină, născuţi în străinătate, pe ale căror acte de naştere erau înscrise nume de familie diferite de cele prevăzute de legislaţia italiană. Aşadar, părinţii cetăţenilor italieni (sau italieni şi români) pot solicita Ofiţerului de Stare Civilă să înregistreze şi numele de familie a mamei pe actul de naştere a copiilor lor născuţi în România. În cazul în care se optează pentru înregistrarea numelui de familie a mamei pe actul de naştere, iar la acest Birou consular se depune cererea de transcriere a respectivului act de naştere pe care figurează şi numele de familie a mamei, pentru transcrierea ulterioară în registrele Stării Civile din Italia este nevoie de o declaraţie (care va fi transmisă la Primăria din Italia) din partea ambilor părinţi prin care fiecare în parte îşi exprimă dorinţa de a adăuga pe document şi numele de familie a mamei, aşa cum rezultă din actul de naştere prezentat. Această declaraţie se poate face la sediul Consulatului sau se poate transmite prin poştă, prin e-mail sau pe fax, împreună cu copia documentelor de identitate. Dacă unul dintre părinţi nu este cetăţean al unui stat membru UE şi nu are reşedinţa în Italia, declaraţia va trebui legalizată la Biroul nostru consular sau în faţa unui notar local, caz în care se impune traducerea şi apostilarea documentului. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Biroul nostru consular la următoarea adresa de e-mail: anagrafe.bucarest@esteri.it.

* Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961.